R&D kosten verlagen?

Wij verlagen uw R&D kosten door de WBSO toe te passen


Lees hieronder wat we voor u kunnen betekenen

WBSO

Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) stimuleert de overheid ondernemers om meer te investeren in eigen onderzoek en ontwikkeling. Jaarlijks maken meer dan 21.000 innovatieve ondernemers gebruik van deze fiscale innovatieregeling. Alle Nederlandse ondernemingen die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren, mogen een aanvraag indienen. De WBSO is vooral bij het mkb populair: ruim 97% van de aanvragers behoort tot deze groep ondernemers. De overheid vindt innovatie dermate belangrijk dat ze voor de WBSO jaarlijks €1,2 miljard vrijmaakt.

Wat is de WBSO?

De WBSO is bedoeld voor bedrijven en zelfstandigen die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren. U mag deze subsidie aanvragen voor twee categorieën S&O-projecten:
• activiteiten die zijn gericht op de ontwikkeling van (onderdelen van) fysieke producten, productieprocessen of technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur; en
• activiteiten die direct en uitsluitend zijn gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek.

De S&O-activiteiten moeten zijn gericht op het oplossen van technische knelpunten en de oplossing waaraan u werkt moet voor u nieuw zijn. Het doet er daarbij niet toe of de door u bedachte oplossing ook daadwerkelijk het beoogde resultaat oplevert.

Wij ontmoeten nog regelmatig ondernemers die zonder dat zij zich daarvan bewust zijn wel degelijk WBSO-activiteiten uitvoeren. Wij voeren graag een WBSO-scan uit op uw onderneming.

DIRECTION is gespecialiseerd in WBSO-aanvragen voor de branches:
• ICT;
• maakindustrie; en
• bedrijven in de sectoren Life Science, Health en Chemie.

Wat levert de WBSO u op?

Via de WBSO betaalt de overheid mee aan uw loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) door een korting te geven op de door u af te dragen loonheffingen.
Deze S&O-afdrachtvermindering bedraagt voor 2020:
- 32% over de eerste €350.000 aan S&O-loon en S&O-kosten en -uitgaven (voor starters is dit 40%); en
- 16% over het surplus (ook voor starters).

Voorbeeld berekening S&O-afdrachtvermindering

WBSO-aanvraag voor 4.000 S&O-uren | over een periode van 6 maanden | met een gemiddeld uurloon van €25 | €20.000 kosten en €325.000 uitgaven

De S&O-afdrachtvermindering wordt als volgt berekend:
(4.000 * €25) + (€20.000 + €325.000) ofwel €100.000 + €345.000 = €445.000 (S&O-grondslag)
32% van €350.000 = €112.000
16% van €95.000 (restant) = €15.200

Ofwel de S&O-afdrachtvermindering bedraagt in dit voorbeeld maar liefst €127.200 over een periode van 6 maanden.

Meer weten?

Voor het opstellen van een deugdelijke WBSO-aanvraag is zowel kennis op het gebied van innovatie in de specifieke branches als grondige kennis van de WBSO-regeling vereist. DIRECTION heeft beide in huis. Neem contact met ons op en haal alles uit uw WBSO-aanvraag.

Weten of de WBSO subsidie voor uw organisatie aantrekkelijk is?

Wij werken voor:

Over DIRECTION:

DIRECTION subsidieadviseurs is dé expert in het verwerven van subsidies (regionaal, landelijk en Europees) voor investeringen in innovatie en duurzaamheid.

Door de mogelijkheden te analyseren, de subsidieaanvragen te definiëren en het hele proces van aanvraag tot eindverantwoording uit handen te nemen, ontzorgen wij onze klanten. U blijft zicht concentreren op uw business, wij zorgen voor de extra financiële ruimte om die te laten groeien.

We dragen op onze manier al 25 jaar ons steentje bij aan de versnelling van innovatie en de duurzaamheid van ondernemend Nederland. We doen dit met name voor klanten in de ICT, Industrie en Life Science, veelal op basis van “no cure, no pay”.

Wij staan voor u klaar:

Relaties DIRECTION: