Wat is de MIT-regeling?    

Veelgestelde vraag

MIT staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid mkb-ondernemingen om zich aan te sluiten bij innovatieactiviteiten van de zogenaamde topsectoren.

De Nederlandse overheid heeft de volgende sectoren aangewezen als zogenaamde topsectoren:

  • Agri & Food
  • Chemie, Biobased en Energie
  • Creatieve industrie
  • Hightech Systemen & Materialen en ICT
  • Life, Sciences & Health
  • Logistiek
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
  • Water (Maritiem, Deltatechnologie en Watertechnologie)

Ben jij mkb-ondernemer en wil je activiteiten ondernemen in één van deze topsectoren? Wil je daarbij samenwerken en innoveren? Laten we dan eens onderzoeken welke kansen de MIT jou biedt.

Disclaimer mbt de FAQ’s
DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.