Wat is de ISDE?

Veelgestelde vraag

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een subsidieregeling voor particulieren en zakelijke gebruikers die investeren in zonneboilers en warmtepompen. Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

De regeling maakt onderscheid tussen particuliere en zakelijke gebruikers; voor beiden gelden verschillende voorwaarden.

De beschikbare subsidie voor zakelijke gebruikers en particulieren bedraagt in 2020 €100 miljoen. Hoeveel subsidie je per apparaat kunt krijgen, hangt af van het soort apparaat en het vermogen daarvan.

Meer uitgebreide informatie over de ISDE? Ontdek alles over de ISDE-subsidie

Disclaimer mbt de FAQ’s
DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.