Wat is de hoogte van de ISDE-subsidie?    

Veelgestelde vraag

Voor warmtepompen ligt het indicatieve subsidiebedrag tussen de €500 en €2.500 per apparaat.

Per 1 januari 2020 zijn de subsidiebedragen gewijzigd voor kleine warmtepompen die bestemd zijn voor het verwarmen van tapwater, zoals warmtepompboilers. Voor deze warmtepompen bedraagt het subsidiebedrag in 2020 €500, exclusief eventuele label-bonus. 

Deze gewijzigde bedragen gelden voor alle aanvragen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend. Doe je een nieuwe aanvraag, omdat jouw aanvraag in 2019 is afgewezen vanwege uitputting van het budget? Dan geldt dit nieuwe bedrag ook voor jou.

Het subsidiebedrag per zonneboiler komt indicatief uit op een bedrag vanaf €500 per apparaat.

Meer weten over de ISDE? Ontdek alles over de ISDE-subsidie

Disclaimer mbt de FAQ’s
DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.