Waar krijg ik precies subsidie voor?

Veelgestelde vraag

Via de WBSO betaalt de Nederlandse overheid mee aan de uren die je besteed aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D), en kosten die je maakt en uitgaven die je doet om dit S&O-werk te kunnen uitvoeren. De subsidie wordt verleend via een zogenaamde fiscale faciliteit: je krijgt korting op de door jou af te dragen loonheffing.

Uitgaven zijn nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die worden aangeschaft om speur- en ontwikkelingswerk (S&O) mee te doen. Dit zijn dus investeringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de investering in een nieuwe R&D-ruimte zoals een testlaboratorium of de aanschaf van een microscoop.

Kosten zijn alle andere zaken die zijn betaald voor het doen van eigen S&O. Dit betreft dus vaak verbruiksgoederen, materialen of werk dat bij derden wordt neergelegd. Je kunt bijvoorbeeld denken aan materiaal dat je nodig hebt voor het bouwen van een prototype, disposables of licenties voor softwaretools.

Ben je een zelfstandige? Dan krijg je een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters.

Disclaimer mbt de FAQ’s

DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.