Mag ik subsidie aanvragen voor een project waar ik al mee begonnen ben?

Veelgestelde vraag

Ja. Je kunt altijd WBSO aanvragen, maar alleen voor werkzaamheden die in de toekomst plaats zullen vinden. Uiterlijk een dag voor aanvang van de eerstvolgende kalendermaand vraag je WBSO aan per de eerste dag van die maand (in december moet dit eerder).
Je vraagt WBSO aan voor een aaneensluitende periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. De gekozen WBSO-periode moet altijd binnen het kalenderjaar blijven. Op 31 oktober kun je dus geen WBSO meer aanvragen per 1 november; er resteren immers nog maar 2 maanden voor dat kalenderjaar. Je zult dan een aanvraag moeten doen per 1 januari daarna.

Het maakt niet uit dat je op het moment van indienen van de eerste aanvraag al gestart bent met het project. Zolang er nog maar subsidiabele activiteiten plaatsvinden. De uren en kosten/uitgaven die je daarvoor aan het project hebt besteed, komen alleen niet meer in aanmerking.

De toekenning van de subsidie kan even op zich laten wachten. Het kan zelfs drie maanden duren. Dit heeft geen invloed op de ingangsdatum van de subsidie. Stel: je vraagt op 31 maart WBSO aan per 1 april daarna. De subsidie wordt vervolgens op 1 juni toegekend. De WBSO is dan per 1 april van toepassing.

Disclaimer mbt de FAQ’s

DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.