Ik word door mijn opdrachtgever betaald voor R&D-werkzaamheden; mag ik daarnaast ook WBSO aanvragen voor dezelfde werkzaamheden?

Veelgestelde vraag

Ja, dat mag.

Je vraagt altijd subsidie aan voor de eigen werkzaamheden, dus werkzaamheden die je zelf uitvoert of door jouw personeel worden uitgevoerd. Dat je ze in opdracht van een derde uitvoert, doet daar niets aan af (bijvoorbeeld contractresearch of het ontwikkelen van software).
Jouw opdrachtgever mag geen WBSO aanvragen voor deze werkzaamheden, omdat ze niet door hemzelf of door zijn personeel worden uitgevoerd (maar door jou als derde).

Disclaimer mbt de FAQ’s

DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.