Ik wil iets ontwikkelen wat al wel bestaat maar ik doe het anders, is dat nieuw genoeg?

Disclaimer mbt de FAQ’s

DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.

Veelgestelde vraag

De WBSO ondersteunt ontwikkelingen die technisch nieuw zijn voor de aanvrager. Het kan gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, productieprocessen en programmatuur. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan.

Een voorwaarde voor ‘technisch nieuw’ ontwikkelen is dat je tijdens de ontwikkeling tegen een technisch probleem aanloopt waar je geen routinematige oplossing voor hebt. Je moet zelf werken aan het oplossen van het technische knelpunt. Je zoekt naar een mogelijke oplossing voor het probleem en toont vervolgens aan of dit ook daadwerkelijk de oplossing is. Het is daarbij niet relevant of je de oplossing uiteindelijk ook vindt; het project mag mislukken.

De subsidieverstrekker heeft deze voorwaarde inmiddels aangescherpt: als de oplossing voor jouw technische probleem vrij verkrijgbaar is op de markt, maar jij toch besluit zelf naar een oplossing te zoeken, dan wordt de tijd die je hieraan hebt besteed niet gekwalificeerd als speur- en ontwikkelingswerk. Deze uren en de eventuele bijkomende kosten en uitgaven mogen dus niet worden meegenomen voor de WBSO.

Hiermee wordt ook duidelijk dat R&D-werkzaamheden niet per se ook S&O-werkzaamheden zijn.
Ofwel: niet alle R&D-werkzaamheden, hoe te gek of bijzonder ook, doen mee voor de WBSO.

Disclaimer mbt de FAQ’s

DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.