Hoeveel MIT-subsidie kan ik krijgen?  

Veelgestelde vraag

Kennisvouchers 

Met een kennisvoucher kun je maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Haalbaarheidsprojecten 

De subsidie bedraagt ten hoogste €25.000.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat indien een MIT-haalbaarheidsproject ook bestaat uit experimentele ontwikkeling, de subsidie 35% van de subsidiabele kosten voor dat deel van het project bedraagt.

R&D-samenwerking

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag bedraagt ten hoogste €350.000. Het subsidiebedrag bedraagt ten minste €25.000 en ten hoogste €100.000 per deelnemer aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband.

Wanneer de subsidiabele kosten voor het MIT-R&D-samenwerkingsproject meer dan €571.428 bedrage, bedraagt het subsidiebedrag per deelnemer ten hoogste €175.000.

TKI-Netwerkactiviteiten

De subsidiabele kosten worden voor 100% vergoed. Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactiviteit.

TKI-Innovatiemakelaars

De subsidie voor de diensten van de innovatiemakelaar(s) bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Je ontvangt maximaal € 10.000 per mkb-ondernemer per jaar.

Disclaimer mbt de FAQ’s
DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.