Hoeveel geld krijg ik terug vanuit de WBSO?

Veelgestelde vraag

De WBSO is een fiscale regeling en maakt onderscheid tussen S&O-inhoudingsplichtige en S&O-belastingplichtige ondernemers. Waar jij jouw voordeel kunt behalen, hangt af van de categorie waar jij onder valt.

Voordeel S&O-inhoudingsplichtige: vermindering af te dragen loonheffing

Wanneer je volgens de regels van de vennootschapsbelasting een onderneming drijft, ben je voor de WBSO een zogenaamde ‘inhoudingsplichtige’. De WBSO biedt jou dan een vermindering op de totaal door jou af te dragen loonheffing. Deze vermindering wordt S&O-afdrachtvermindering genoemd.

De S&O-afdrachtvermindering wordt berekend op basis van:

de S&O-uren die je in een bepaalde periode verwacht te maken

het S&O-uurloon: berekend op basis van de BSN-nummers van jouw S&O-medewerkers van twee jaar geleden (als je toen een S&O-verklaring hebt ontvangen) óf een forfaitair uurloon van €29

kosten en uitgaven voor het S&O-project: per kalenderjaar maak je een keuze tussen de forfaitaire benadering van deze kosten en uitgaven óf een begroting van de verwachte werkelijke kosten en uitgaven (ook als je geen kosten en/of uitgaven verwacht te maken, mag je de keuze maken voor forfaitaire benadering van de kosten en uitgaven)

De hoogte van het forfait voor kosten en uitgaven bedraagt:

€10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren

€4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800 S&O-uren

Jouw S&O-grondslag in 2020

Om jouw S&O-afdrachtvermindering vast te kunnen stellen, moet eerst de S&O-grondslag worden bepaald.

Wanneer je de keuze maakt voor een forfaitaire benadering van kosten en uitgaven, bereken je jouw S&O-grondslag als volgt:

S&O-uren x (S&O-uurloon + forfaitaire opslag) = S&O-grondslag

Kies je voor een begroting van werkelijke kosten en uitgaven? Dan bereken je jouw S&O-grondslag op deze manier:

(S&O-uren x S&O-uurloon) + verwachte werkelijke kosten en uitgaven = S&O-grondslag

Jouw S&O-afdrachtvermindering in 2020

De S&O-afdrachtvermindering bereken je voor beide benaderingen van de S&O-grondslag op dezelfde wijze, namelijk

Over een S&O-grondslag tot en met €350.000 bedraagt de S&O-afdrachtvermindering 32% van de S&O-grondslag (eerste schijf)

Als je volgens de WBSO een starter bent, dan geldt een percentage van 40% voor de eerste schijf

Wanneer jouw S&O-grondslag boven de €350.000 uitkomt, bedraagt de S&O-afdrachtvermindering 32% (of 40%) over €350.000 vermeerderd met 16% over het surplus (tweede schijf)

Voordeel S&O-belastingplichtige: vaste aftrek (forfait)

Ben je zelfstandige? Drijf je een onderneming in de zin van de inkomstenbelasting? Én besteed je in een kalenderjaar tenminste 500 uren aan S&O? Voor de WBSO ben je dan een zogenaamde S&O-belastingplichtige en kun je in aanmerking komen voor een vaste S&O-aftrek. Voor startende zzp-ers is er daarnaast nog een extra aftrek.
In 2020 bedraagt de S&O-aftrek voor zelfstandigen €12.980 en de aanvullende aftrek voor starters €6.494.

Starters
Als start-up met een S&O-verklaring (WBSO) waarin een startersvoordeel is toegekend, kun je eventueel gebruik maken van de gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de aandelenoptieregeling voor start-ups. Met beide regelingen betaal je als start-up minder loonbelasting.

WBSO-Rekentool
Wij hebben een WBSO-Rekentool ontwikkeld waarmee je indicatief kunt uitrekenen welk voordeel de WBSO jou zou kunnen opleveren.

Bereken met onze WBSO-rekentool wat de WBSO jou zou kunnen opleveren.

Disclaimer mbt de FAQ’s
DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.