Hoeveel geld is er beschikbaar vanuit de WBSO?

Veelgestelde vraag

In het Belastingplan stelt het kabinet jaarlijks het budget voor de WBSO vast. Voor 2020 bedraagt het budget €1.281 miljoen.

Ontdek alles over de WBSO-subsidie en ontdek met onze WBSO rekentool wat de WBSO jouw op kan leveren!

Is het budget voor de WBSO ook wel eens op?
Nee, eigenlijk niet. Als je WBSO aanvraagt en deze voldoet aan alle voorwaarden, dan zal jouw aanvraag worden toegekend, ook als het beschikbare budget voor dat jaar daarmee wordt overschreden. Over- en onderuitputting van het beschikbare jaarbudget wordt twee jaar later gecompenseerd, bijvoorbeeld door het aanpassen van de parameters.

Disclaimer mbt de FAQ’s
DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.