Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

Veelgestelde vraag
  • Wij brengen eerst een bezoek aan jouw bedrijf. Wij maken dan kennis met jou en krijgen een goed beeld van jouw onderneming.
  • Vervolgens brengen wij de lopende en geplande bedrijfsactiviteiten in kaart en stellen vast of er sprake is van mogelijk subsidiabele projecten.
  • Als dit het geval is, schrijven wij een aanvraag en dienen deze in bij de betreffende subsidieverstrekker. Daarbij hanteren wij het jargon van de subsidieverstrekker.
  • Wanneer de subsidieverstrekker (technische) vragen heeft of nadere gegevens over het project verlangt, verzamelen en verstrekken wij deze specifieke informatie.
  • Na realisatie van een gesubsidieerd project wil de subsidieverstrekker doorgaans dat rekening en verantwoording wordt afgelegd om zo te kunnen bepalen of de subsidie terecht is ontvangen. Ook dit kunnen wij voor jou verzorgen.
  • Wanneer een verleende subsidie administratieve verplichtingen voorschrijft, adviseren wij jou over het opzetten en inrichten ervan.

Disclaimer mbt de FAQ’s

DIRECTION heeft veel zorg en aandacht besteed aan de beantwoording van deze vragen. Vanwege de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie hebben we er voor gekozen om een niet in details te treden. De antwoorden zijn correct geformuleerd, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn of nadere voorwaarden gelden. Het is dan ook niet de bedoeling dat je de verstrekte informatie als advies beschouwt. Voor een passend advies maken we graag nader kennis met je.