STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)

Met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) kunt u subsidie aanvragen voor het opwekken van duurzame energie.

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Dat is ook precies wat de regeling doet: de SDE-regeling stimuleert de productie van duurzame energie. De subsidieregeling richt zich daarbij op bedrijven en (non-profit) instellingen. Met ‘duurzame energie’ wordt energie bedoeld die is opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen oftewel ‘hernieuwbare energie’.

Uw subsidiekansen verhogen? Laat u adviseren door onze experts.

Subsidiabele energieproductie

Door verbeterde technologieën en lagere installatiekosten dalen de opwekkingskosten voor hernieuwbare energie. De SDE-subsidie is bedoeld om het verschil in productiekosten voor het opwekken van hernieuwbare energie t.o.v. fossiele alternatieven te compenseren.

Het is geen subsidie op de investering, maar op de exploitatie van duurzame energieproductie zoals:

  • Zonne-energie
  • Water
  • Windenergie
  • Geothermie
  • Biomassa

Hoe werkt de SDE-regeling?

Met SDE-subsidie krijgt u per eenheid opgewekte duurzame energie een vergoeding. Voor bijvoorbeeld zonnepanelen geldt dat voor een periode van 15 jaar. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbare warmte (of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit)
  • Hernieuwbaar gas

Kostenreductie

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, zodat er concurrentie ontstaat tussen de verschillende technologieën. Projecten die voor een lager subsidiebedrag inschrijven, hebben meer kans de subsidie te ontvangen. Dat is positief voor de energierekening van burgers, bedrijven én lokt innovatie uit.

SDE-subsidie aanvragen

De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: in het voorjaar en najaar. Gaat u hernieuwbare energie produceren? En wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor de SDE-subsidie? Onze medewerkers informeren u graag!

Onze Life sciences & chemie specialisten

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relaties DIRECTION: