Eurostars subsidie

Ondernemingen die zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe producten, processen of diensten – en daarbij samenwerken met partners in andere Europese landen – kunnen Eurostars subsidie aanvragen.

Eurostars subsidie. Voor innovatieve ondernemers

Met het Europese innovatieprogramma Eurostars worden bedrijven gestimuleerd om marktgerichte (experimentele) technologische ontwikkelingen uit te voeren. Doel? Het verkorten van de time-to-market van nieuwe producten, processen en diensten. En: een snellere ontwikkeling en groei van bedrijven.

Voorwaarden Eurostars subsidie

Wilt u gebruik maken van deze financiële ondersteuning voor uw (internationale) project? Dan moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor deelname aan Eurostars in hoofdlijnen:

  • De penvoerder is een hightech mkb-onderneming
  • Minimaal één andere partij is gevestigd in een ander ‘Eurostars-land’
  • De mkb-ondernemingen dragen minimaal 50% van de totale projectkosten (exclusief kosten voor onderaannemers)
  • Geen deelnemer of Eurostars-land mag meer dan 75% van de kosten dragen
  • Het project duurt maximaal drie jaar
  • De marktintroductie van hetgeen is ontwikkeld volgt binnen twee jaar na het afronden van het project
  • Het project voldoet aan de EUREKA-criteria

Subsidiebedrag Eurostars

De Eurostars subsidie vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bedraagt:

  • 50% van de kosten voor industrieel onderzoek die worden gemaakt door een onderzoeksorganisatie
  • 35% van de kosten voor industrieel onderzoek die worden gemaakt door een onderneming
  • 25% van de kosten voor experimentele ontwikkeling

… met een maximum van € 500.000 per project. De subsidie wordt verhoogd met 10%, als subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming.

Wilt u gebruik maken van de Eurostars subsidie voor uw samenwerkingsproject in het buitenland? Laat het ons weten. Wij informeren u graag over de (EUREKA-) criteria, aanvraagprocedure, uw subsidiekansen en het verdere verloop van het Eurostars-subsidietraject.

Wees er op tijd bij

Aan elke subsidieaanvraag is een uiterste indieningstermijn verbonden. Wilt u op de hoogte blijven van alle sluitingsdata voor (internationale) subsidies? Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Zo bent u altijd op tijd voor uw subsidieaanvraag.

Relaties DIRECTION: