Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020

Als uw projecten of diensten het belang van de EU dienen, komt u wellicht in aanmerking voor Europese subsidies of financieringsregelingen.

Een van de belangrijkste EU-subsidies: het ESF.

ESF-subsidie. Voor wie?

Zet u als bedrijf in op een leeftijdsbewust personeelsbeleid? Wilt u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers bevorderen? Als gemeente de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het ESF. Voor het aanvragen van dergelijke Europese subsidies moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Ter bevordering van werkgelegenheid & arbeidspositie

Eén van de doelen van de Europese Unie (EU) is het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese instrument om de werkgelegenheid te ondersteunen en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren.

Nederland beschikt van 2014 tot en met 2020 over een bedrag van € 507 miljoen. Dat geld wordt aan onderstaande thema’s besteed:

  • Actieve Inclusie
  • Duurzame Inzetbaarheid

Actieve Inclusie (AI)

Een groot deel van de gelden in Nederland wordt ingezet op ‘Actieve Inclusie’. Hiermee wordt ingezet op het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, vluchtelingen met een verblijfsstatus, mensen zonder werk of uitkering, waaronder (laagopgeleide) vrouwen. Ook gaat een deel van het ESF-geld naar het wegwerken van taalachterstand en (ex-) leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Leerlingen worden op die manier ondersteund bij het behalen van een startkwalificatie en bij het vinden van een baan.

> Deze Europese subsidie is beschikbaar voor gemeenten en andere overheidsinstellingen.

Duurzame Inzetbaarheid (DI)

Het doel van Duurzame Inzetbaarheid is mensen langer aan het werk te houden, de arbeidsproductiviteit te vergroten en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Gaat u als bedrijf projectmatig, actief aan de slag met het:

  • bevorderen van gezond en veilig werken
  • bevorderen van een leercultuur
  • stimuleren van de interne mobiliteit
  • bevorderen van een flexibele werkcultuur

… en heeft u minimaal 2 werknemers in dienst? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid om het inwinnen van advies en de begeleiding van zo’n traject te financieren.

Wij informeren u graag over de subsidiabele kosten, het subsidiebedrag waarvoor u in aanmerking komt, uw subsidiekansen en bijbehorende voorwaarden.

> Deze Europese subsidie is beschikbaar voor werkgevers.

Meer weten over de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid of Actieve Inclusie? Neem gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, voorwaarden en aanvraagprocedure.

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relaties DIRECTION: