Je R&D kosten snel verlagen?

Wij verlagen uw R&D kosten door de WBSO toe te passen. Lees hieronder wat we voor u kunnen betekenen.

WBSO

WBSO

Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) stimuleert de overheid ondernemers om meer te investeren in eigen onderzoek en ontwikkeling. Jaarlijks maken meer dan 21.000 innovatieve ondernemers gebruik van deze fiscale innovatieregeling. Alle Nederlandse ondernemingen die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren, mogen een aanvraag indienen. De WBSO is vooral bij het mkb populair: ruim 97% van de aanvragers behoort tot deze groep ondernemers. De overheid vindt innovatie dermate belangrijk dat ze voor de WBSO jaarlijks €1,2 miljard vrijmaakt.

 

Wat is de WBSO?

De WBSO is bedoeld voor bedrijven en zelfstandigen die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren. De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project. Uw bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. U mag deze subsidie aanvragen voor twee categorieën S&O-projecten:

 • activiteiten die zijn gericht op de ontwikkeling van (onderdelen van) fysieke producten, productieprocessen of technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur; en
 • activiteiten die direct en uitsluitend zijn gericht op technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO).

De S&O-activiteiten moeten zijn gericht op het oplossen van technische knelpunten en de oplossing waaraan u werkt moet voor u nieuw zijn. Het doet er daarbij niet toe of de door u bedachte oplossing ook daadwerkelijk het beoogde resultaat oplevert.

Wij ontmoeten nog regelmatig ondernemers die, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, wel degelijk WBSO-activiteiten uitvoeren. Wij voeren graag een WBSO-scan uit op uw onderneming en activiteiten.

DIRECTION is gespecialiseerd in WBSO-aanvragen voor de branches:

 • ICT;
 • maakindustrie; en
 • bedrijven in de sectoren Life Science, Health en Chemie.
Neem contact op met onze expert Peter

Wat levert de WBSO op?

Via de WBSO betaalt de overheid mee aan uw loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) door een korting te geven op de door u af te dragen loonheffingen. Er moet wel een duidelijk verband zijn tussen de opgegeven kosten en de verrichte S&O-werkzaamheden. Deze S&O-afdrachtvermindering bedraagt voor 2020:

 • 32% over de eerste €350.000 aan S&O-loon en S&O-kosten en -uitgaven (voor starters is dit 40%); en
 • 16% over het surplus (ook voor starters).

Bent u een start-up?

Wanneer u een start-up bent en u een S&O-verklaring (WBSO) heeft ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend kunt u wellicht gebruik maken van de gebruikelijkloonregeling of aandelenoptieregeling. Met beide regelingen betaalt u als start-up minder loonbelasting.

Als u de gebruikelijkloonregeling voor start-ups toepast dan mag u het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet u aannemelijk maken.

Bent u een start-up en kent u uw werknemers aandelenoptierechten toe? En oefent een werknemer deze rechten uit of vervreemdt de werknemer ze? Dan houdt u loonheffingen in over 75% in plaats van 100% van dit voordeel, voor zover dit voordeel niet meer is dan €50.000.

Meer weten?

Voor het opstellen van een deugdelijke WBSO-aanvraag is zowel kennis op het gebied van innovatie in de specifieke branches als grondige kennis van de WBSO-regeling vereist. DIRECTION heeft beiden in huis. Neem contact met ons op en haal alles uit uw WBSO-aanvraag.

Gerelateerde cases
 • Ik word door mijn opdrachtgever betaald voor R&D-werkzaamheden; mag ik daarnaast ook WBSO aanvragen voor dezelfde werkzaamheden?

  Vraag
 • Ik wil iets ontwikkelen wat al wel bestaat maar ik doe het anders, is dat nieuw genoeg?

  Vraag
 • Mag ik subsidie aanvragen voor een project waar ik al mee begonnen ben?

  Vraag
 • Waar krijg ik precies subsidie voor?

  Vraag