WBSO-subsidie

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van jouw R&D-project door korting te geven op de door jou te betalen loonheffingen of inkomstenbelasting. 

Jouw R&D-budget vergroten door een fiscale korting?

Met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) stimuleert de overheid ondernemers om meer te investeren in eigen onderzoek en ontwikkeling. Jaarlijks maken meer dan 21.000 innovatieve ondernemers gebruik van deze fiscale innovatieregeling. Alle Nederlandse ondernemingen die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren, mogen een aanvraag indienen. De WBSO is vooral bij het mkb populair: ruim 97% van de aanvragers behoort tot deze groep ondernemers. De overheid vindt innovatie dermate belangrijk dat ze voor de WBSO jaarlijks €1,3 miljard vrijmaakt.

De WBSO ondersteunt de financiering van innovatieve projecten

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development (R&D), compenseert. In de praktijk betekent dit dat je minder loonheffing hoeft af te dragen. Als zelfstandige krijg je een vaste aftrek voor S&O. Op deze manier helpt de WBSO jou bij de financiering van jouw S&O-project.

Voor wie is de WBSO-subsidie?

De WBSO is bedoeld voor bedrijven en zelfstandigen die speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uitvoeren. Het maakt niet uit hoe groot jouw onderneming is of in welke bedrijfssector je werkt.

Waarvoor is de WBSO-subsidie?

Er zijn twee soorten projecten waarvoor een WBSO-aanvraag ingediend kan worden:

 • ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van):
  • fysieke producten
  • fysieke productieprocessen of
  • programmatuur
 • technisch-wetenschappelijk onderzoek

De S&O-activiteiten moeten zijn gericht op het oplossen van technische knelpunten en de oplossing waaraan je werkt moet voor jou nieuw zijn. Het is niet nodig om daarbij verder te gaan dan de (internationale) state of art. Overigens doet het er ook niet toe of de door jou bedachte oplossing ook daadwerkelijk het beoogde resultaat oplevert. Het project mag dus mislukken.

WBSO-scan

Wij ontmoeten nog regelmatig ondernemers die, zonder dat zij zich daarvan bewust zijn, wel degelijk S&O-activiteiten uitvoeren en dus aanspraak kunnen maken op deze regeling. Als jij wilt weten wat de WBSO jou te bieden heeft, dan komen wij graag vrijblijvend bij jouw bedrijf langs. Zo kunnen wij een goede indruk krijgen van de activiteiten binnen jouw onderneming. Wij beoordelen dan of jouw project een kans maakt op WBSO-subsidie. Het komt ook regelmatig voor dat wij tijdens een bedrijfsbezoek nog andere subsidiemogelijkheden zien. Deze nemen wij dan uiteraard mee in onze subsidiescan. Er gelden regels voor het combineren van subsidies. Het is aan jou waar we op gaan inzetten. Wij zijn er om jou te adviseren.

Ons WBSO-specialisme

DIRECTION is gespecialiseerd in WBSO-aanvragen voor de branches:

 • ICT
 • maakindustrie
 • bedrijven in de sectoren Life Science, Health en Chemie
Neem contact op met onze expert Peter

WBSO-voordeel

Voor inhoudingsplichtige ondernemers biedt de WBSO een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze vermindering wordt S&O-afdrachtvermindering genoemd en bedraagt in 2022 32% van de eerste €350.000 van de totale S&O-grondslag en 16% van het surplus. De totale S&O-grondslag wordt gevormd door het totale S&O-loon enerzijds en het bedrag aan kosten en uitgaven (eventueel volgens de forfaitaire benadering) anderzijds. Er geldt geen maximum voor de S&O-grondslag waarover het bedrag aan S&O-afdrachtvermindering wordt berekend.

Voor zelfstandigen biedt de WBSO de S&O-aftrek wanneer zij in een kalenderjaar tenminste 500 uren besteden aan S&O. In 2022 bedraagt de S&O-aftrek voor zelfstandigen €13.360.  De urendrempel van 500 uren geldt ongeacht het aantal aanvragen dat je voor een kalenderjaar indient. Je hoeft in jouw eerste aanvraag niet meteen 500 uren aan te vragen. De toegekende S&O-uren van meerdere S&O-verklaringen worden bij elkaar opgeteld. Het minimum aantal te besteden S&O-uren wordt overigens niet evenredig verminderd als een aanvraag voor een deel van het kalenderjaar wordt ingediend. Als je pas in mei voor het eerst een aanvraag indient, dan moet je nog steeds tenminste 500 S&O-uren in de rest van het kalenderjaar maken om voor S&O-aftrek in aanmerking te komen.

Heb je als zelfstandige ook personeel in loondienst? Dan geldt voor dat personeel het regime voor S&O-inhoudingsplichtigen. Je kunt in jouw aanvraag S&O-uren aanvragen voor zowel jouw eigen S&O-werkzaamheden als voor het S&O van jouw werknemers.

Extra financieel voordeel voor starters

De WBSO biedt extra ondersteuning aan starters. Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen inhoudingsplichtige ondernemingen en zelfstandigen.

S&O-inhoudingsplichtigen die als starter worden aangemerkt, komen in aanmerking voor een S&O-afdrachtvermindering van 40% in plaats van 32% over de eerste € 350.000 van de totale S&O-grondslag in 2022.

Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt komen voor een aanvullende S&O-aftrek in aanmerking. De hoogte van deze aanvullende S&O-aftrek bedraagt €6.684 in 2022.

S&O-verklaring = ticket voor Innovatiebox

Als je eenmaal aanspraak hebt kunnen maken op de WBSO-regeling, heb je een ticket in handen voor andere stimuleringsmaatregelen. Je hebt daarmee bijvoorbeeld toegang tot de Innovatiebox. Deze fiscale faciliteit geeft innovatieve ondernemingen de mogelijkheid om de winst uit bepaalde innovatieve activiteiten tegen effectief 9% vennootschapsbelasting te laten belasten in plaats van tegen het reguliere tarief (in 2022: maximaal 25%).

Extra fiscaal voordeel voor start-ups

Als start-up met een S&O-verklaring (WBSO) waarin een startersvoordeel is toegekend, kan je eventueel gebruik maken van de gebruikelijkloonregeling voor start-ups of de aandelenoptieregeling voor start-ups. Met beide regelingen betaal je als start-up minder loonbelasting.

Als je de gebruikelijkloonregeling voor start-ups toepast, mag je het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit laatste moet je aannemelijk maken.

Ben je een start-up en ken je jouw werknemers aandelenoptierechten toe? En oefent een werknemer deze rechten uit of vervreemdt de werknemer ze? Dan houd je loonheffingen in over 75% in plaats van 100% van dit voordeel, voor zover dit voordeel niet meer bedraagt dan €50.000.

Zet jij DIRECTION in voor jouw WBSO-aanvraag?

Voor het opstellen van een goede WBSO-aanvraag is zowel kennis op het gebied van innovatie in de specifieke branches als grondige kennis van de WBSO-regeling vereist. Het is ons voor ons een sport om de beste vertaalslag van techniek naar regeling te maken. Neem contact met ons op als je ons wilt inzetten voor jouw WBSO-traject. Wij zorgen dan voor optimale WBSO-steun voor jouw innovatieve project en jij kunt verder met waar jij goed in bent.

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

Laatste WBSO-nieuws.

 • Nieuws

  Belangrijkste subsidienieuws Prinsjesdag 2022

 • Nieuws

  Belangrijkste subsidienieuws Prinsjesdag

 • Nieuws

  WBSO in 2022

 • Nieuws

  1,2 miljard voordeel uit de WBSO-regeling in 2020

 • Nieuws

  Realisatie WBSO 2020 mededelen

 • Nieuws

  WBSO-subsidie 2021

 • Nieuws

  BELANGRIJKSTE SUBSIDIENIEUWS VOLGENS MILJOENENNOTA 2021

 • Nieuws

  1,2 miljard voordeel uit de WBSO in 2019

 • Nieuws

  Versoepeling voorwaarden inkorten van WBSO-aanvragen

Gerelateerde cases.

Veelgestelde vragen.

WBSO
 • Ik word door mijn opdrachtgever betaald voor R&D-werkzaamheden; mag ik daarnaast ook WBSO aanvragen voor dezelfde werkzaamheden?

  Vraag WBSO
 • Ik wil iets ontwikkelen wat al wel bestaat maar ik doe het anders, is dat nieuw genoeg?

  Vraag WBSO
 • Mag ik subsidie aanvragen voor een project waar ik al mee begonnen ben?

  Vraag WBSO
 • Waar krijg ik precies subsidie voor?

  Vraag WBSO
 • Hoe bereken ik mijn WBSO-voordeel?

  Vraag WBSO
 • Hoeveel geld is er beschikbaar vanuit de WBSO?

  Vraag WBSO
 • Hoeveel geld krijg ik terug vanuit de WBSO?

  Vraag WBSO