Subsidieregeling Verduurzaming MKB

Er is een nieuwe subsidieregeling die mkb-ondernemingen ondersteunt bij verduurzaming. Deze biedt ondersteuning door enerzijds laagdrempelig inzicht te bieden in maatregelen gericht op energiebesparing en/of CO2-reductie door middel van een advies, en anderzijds te helpen om maatregelen uit het advies uit te voeren.

Subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen

De subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen richt zich op Nederlands mkb-ondernemingen (tot 250 fte en max. jaaromzet van €50 miljoen) met rechtspersoonlijkheid en natuurlijke personen die bijvoorbeeld een onderneming hebben (zoals een eenmanszaak). Deze doelgroep moet beschikken over een bedrijfspand met een gasverbruik van minder dan 25.000 Nm3 per jaar én een elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kWh per jaar. Ook mkb-ondernemingen die slechts een deel van een pand in eigendom hebben of huurders van een pand die zij bedrijfsmatig gebruiken komen in aanmerking.

Waarvoor ontvang je subsidie?

De regeling geeft subsidie voor advies over het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Het energieadvies op maat moet wel door een energieadviseur van een extern bedrijf zijn opgesteld. Daarbij is het goed om te weten dat er alleen subsidie wordt verstrekt als je bewijs kunt overleggen dat je één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren (zoals een getekende offerte, opdracht of betaalbewijs).

Daarnaast kun je subsidie krijgen voor begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van minimaal één maatregel uit het energieadvies. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van een financieringsplan zijn, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking.

De kosten voor de uit te voeren maatregelen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Hier zijn wel weer andere subsidieregelingen voor zoals de EIA, MIA\Vamill, SDE++ en ISDE.

Wat levert deze subsidie op?

Voor het energieadvies en de ondersteuning bij de uitvoering van de maatregel(en) wordt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) vergoed met een maximum van €2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum en maximum subsidiebedrag van respectievelijk €400 en €750. Dit betekent dat het energieadvies minimaal €500 excl. BTW moet kosten.

Kunnen wij jou helpen met het aanvragen van SVM?

Bel of mail je ons als wij jou kunnen helpen met jouw traject?

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

 

Het laatste SVM-nieuws.

  • Nieuws

    Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)