SSEB

De Subsidieregeling Schoon en Emmissieloos Bouwmaterieel (SSEB) richt zich op bedrijven die emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines willen kopen of bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen willen ombouwen. Ook bedrijven met een innovatief idee om emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren komen in aanmerking.

 

Subsidieregeling Schoon en Emmissieloos Bouwmaterieel

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof uitstoot is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schoner bouwmaterieel zorgt voor schonere lucht en daarmee een gezondere omgeving. Met de SSEB wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijdrage leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw. De uitstoot moet in 2030 met 60% zijn gedaald ten opzichte van 2018.

Op 9 mei 2022 gaat de SSEB-regeling open. De subsidieregeling richt zich op de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en het ombouwen van bestaande bouwwerktuigen/zeegaande bouwvaartuigen zodat deze minder of geen uitstoot meer hebben. Een andere mogelijkheid dat binnen de subsidieregeling wordt gesubsidieerd, is het uitwerken van een innovatief idee om emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren. De regeling loopt van 9 mei 2022 tot en met 31 december 2026.

Voor wie is de SSEB?

De SSEB is voor bedrijven in de bouwsector die in Nederland zijn gevestigd en bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. Ook bedrijven die bouwmachines aanschaffen en via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden komen in aanmerking.
De SSEB Innovatie is ook interessant voor kennis- en onderzoeksinstellingen en NGO’s die in een innovatieproject samenwerken met een onderneming.

Neem contact op met onze expert Peter

Waarvoor subsidie?

De SSEB richt zich op drie onderdelen:

 • Aanschaf
 • Retrofit
 • Innovatie

Aanschaf

De subsidie bedraagt per nieuwe emissieloze bouwmachine maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf maximaal 50%) van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met verbrandingsmotor. Voor alle bedrijven (van groot tot klein) is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000. De aanschafsubsidie geldt alleen voor nieuwe bouwmachines die emissieloos zijn.
Er geldt een instandhoudingsverplichting van 48 maanden. De bouwmachine dient voor  minimaal 70% van de tijd in Nederland en in de bouwsector ingezet te worden.

Retrofit

Dit deel van de SSEB richt zich op het uitstootarm of zelfs uitstootvrij maken van pas aangeschafte of al gebruikte bouwwerktuigen of zeegaande bouwvaartuigen. De subsidie bedraagt maximaal 40% (voor midden- en kleinbedrijf 50%) van de netto investeringskosten per ombouw van een bouwwerktuig of zeegaand bouwvaartuig. Het maximale subsidiebedrag per ombouw is € 300.000. Er is één uitzondering: het is mogelijk om subsidie te krijgen voor meerdere SCR-katalysatoren op één zeegaand bouwvaartuig.

Voor SSEB Aanschaf en SSEB Retrofit geldt een maximum van €1.000.000 subsidie per aanvrager per jaar.

SSEB Aanschaf en SSEB Retrofit kan in combinatie met de MIA-regeling (Milieu-investeringsaftrek). Je vraagt eerst de SSEB aan met een nog niet definitieve overeenkomst. Binnen 3 maanden nadat de aanschafovereenkomst definitief is gemaakt, dient de MIA-melding gedaan te worden.

Innovatie

Ook biedt de SSEB mogelijkheden voor innovatieve oplossingen voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur.  Zowel bedrijven als samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Project experimentele ontwikkeling: Het kan gaan om een project praktijkervaring of een technische ontwikkeling. Dit is een tender waarbij aanvragen worden beoordeeld aan de hand van rangschikkingscriteria.
 • Haalbaarheidsstudie: Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst (wie het eerst komt, wie het eerst maalt).

Voorschot

De Minister verstrekt gelijktijdig met de beschikking tot subsidieverlening, een voorschot van 90%.

SSEB Aanvragen?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf en retrofit nadat er een overeenkomst is afgesloten die geen onherroepelijke verplichtingen bevat. Ook op het moment van de subsidieaanvraag is deze overeenkomst nog niet definitief. De overeenkomst mag pas definitief worden nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.

Wil je meer informatie hebben over deze regeling of SSEB aanvragen? Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

 

Gerelateerd nieuws.

 • Nieuws

  SSEB opent 9 mei 2022

Veelgestelde vragen.

 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag
 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag
 • Mag ik subsidie aanvragen voor een project waar ik al mee begonnen ben?

  Vraag WBSO