SLIM-subsidie

Als jij een mkb-ondernemer bent en wilt investeren in de ontwikkeling van jouw bedrijf en jouw medewerkers, laten we dan eens kijken of de SLIM-subsidie interessant is voor jou.

Met de SLIM-subsidie leren en ontwikkelen vanzelfsprekend maken in jouw bedrijf

Via de ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM)’ stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2022 € 49 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast is dit jaar €1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Aanleiding van de SLIM-subsidie

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden. Mkb-werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel sprake is van seizoensarbeid. De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in deze doelgroep vanzelfsprekend te maken.

Doelgroep

De SLIM-regeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 • individuele mkb-ondernemingen;
 • samenwerkingsverbanden in het mkb; en
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Subsidiabele activiteiten

De SLIM-regeling kent 4 activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen (een subsidieaanvraag mag bestaan uit meerdere activiteiten):

1. Het (laten) doorlichten van jouw onderneming

Je kunt jouw onderneming (laten) doorlichten om zo inzichtelijk te krijgen wat de scholingsbehoefte en ontwikkelbehoefte binnen jouw bedrijf is. De doorlichting moet vervolgens resulteren in een opleidings- en ontwikkelplan dat specifiek gericht is op jouw onderneming.

Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van jouw bedrijf, de kennis en vaardigheden van jouw personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin jouw bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering.

2. Het verkrijgen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor jouw personeel

Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers om actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt jou als ondernemer ook weer bij het vitaal houden van jouw medewerkers en kan daarnaast waardevol zijn voor de strategische planning van jouw bedrijf.

Gedurende dit traject wordt in kaart gebracht welke wensen, ambities en mogelijkheden jouw werknemers hebben, zodat jij en jouw werknemers daarop in kunnen zetten.

3. Je laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in jouw bedrijf die jouw werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Als ondernemer kun je SLIM-subsidie aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die jouw werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk. Je kunt activiteiten opzetten ter bevordering van leren en ontwikkelen in jouw onderneming. Daarbij kan gedacht worden aan de oprichting van een bedrijfsschool, een initiatief dat erop gericht is een leerrijke werkomgeving te creëren (bijvoorbeeld via e-learning) of het ontwikkelen en toepassen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers.

4. Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis en vaardigheden van werkenden. Daarom kan bij-, op- of omscholing van huidige werknemers of juist van werkzoekenden hard nodig zijn. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in jouw bedrijf voor het behalen van een mbo-diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring in de derde leerweg kan dan een manier zijn om hierin te voorzien. Als ondernemer kun je een tegemoetkoming krijgen in de kosten die je maakt voor het bieden van een praktijkleerplaats.

Neem contact op met onze expert Heidi

Aanvraagtijdvak SLIM-subsidie

Een subsidieaanvraag kan in 2022 door individuele mkb-ondernemers worden ingediend van 1 maart 09:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur. De tweede aanvraagronde is geopend van 1 september tot en met 30 september 2022. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (landbouw-, horeca- of recreatiesector) kunnen weer subsidie aanvragen in de periode van 1 juni tot en met 30 juni 2022.

Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. Het moment van indienen is niet bepalend. Let op dat alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. Op deze pagina leest u waaruit een volledige aanvraag.

Omvang SLIM-subsidie

Voor een kleine onderneming bedraagt de subsidie maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector) kan voor maximaal 60% van de subsidiabele kosten aanspraak maken op de subsidie. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de subsidiabele kosten minimaal €5.000 bedragen.

Voor praktijkleerplaatsen geldt dat subsidie wordt verleend tot een maximum van 40 weken en €2.700 per jaar.

Een mkb-ondernemer ontvangt maximaal €25.000 SLIM-subsidie, een samenwerkingsverband niet meer dan €500.000 en een grootbedrijf hooguit €200.000. Landbouwbedrijven ontvangen nooit meer dan €20.000.

SLIM-subsidie aanvragen?

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

 

Interesse?

Als je wilt weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag voor je aan de slag!

Het laatste SLIM-nieuws.

 • Nieuws

  Slim-subsidie vanaf 2 maart 2020 aan te vragen

Veelgestelde vragen.

 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag
 • Waar krijg ik precies subsidie voor?

  Vraag WBSO