STIMULERING DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE (SDE+)

Met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) kunt u subsidie aanvragen voor het opwekken van duurzame energie.

SDE+

SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. Dat is ook precies wat de regeling doet: de subsidie stimuleert de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De subsidieregeling richt zich daarbij op bedrijven en (non-profit) instellingen. Met ‘duurzame energie’ wordt energie bedoeld die is opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen oftewel ‘hernieuwbare energie’. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Uw subsidiekansen verhogen? Laat u adviseren door onze experts.

Subsidiabele energieproductie

Door verbeterde technologieën en lagere installatiekosten dalen de opwekkingskosten voor hernieuwbare energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie: maximum basisbedrag – correctiebedrag. De hoogte van de SDE+-bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs.

Het is geen subsidie op de investering, maar op de exploitatie van duurzame energieproductie zoals:

 • Zonne-energie
 • Water
 • Windenergie (op zee)
 • Geothermie
 • Biomassa
Neem contact op met onze expert Peter

Hoe werkt de SDE+-regeling?

Met SDE+-subsidie krijgt u per eenheid opgewekte duurzame energie een vergoeding. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbare warmte (of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit)
 • Hernieuwbaar gas

Kostenreductie

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, zodat er concurrentie ontstaat tussen de verschillende technologieën. Projecten die voor een lager subsidiebedrag inschrijven, hebben meer kans de subsidie te ontvangen. Dat is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven én lokt innovatie uit.

SDE+-subsidie aanvragen

De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: in het voorjaar en najaar. Gaat u hernieuwbare energie produceren? En wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor de SDE+ subsidie? Onze medewerkers informeren u graag!

Interesse? Wij gaan direct voor je aan de slag.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Het laatste SDE+ nieuws.
 • Nieuws

  Miljoenen extra voor MIA/VAMIL

 • Nieuws

  2 miljard voor SDE+ voorjaar 2020

 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Ik wil iets ontwikkelen wat al wel bestaat maar ik doe het anders, is dat nieuw genoeg?

  Vraag
 • Ik word door mijn opdrachtgever betaald voor R&D-werkzaamheden; mag ik daarnaast ook WBSO aanvragen voor dezelfde werkzaamheden?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag
 • Mag ik subsidie aanvragen voor een project waar ik al mee begonnen ben?

  Vraag
 • Waar krijg ik precies subsidie voor?

  Vraag