SDE++

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) kun je subsidie aanvragen voor het produceren van duurzame energie of het toepassen van CO2-reducerende technieken. Ga je investeren in duurzame energieproductie of CO2-reducerende technieken? Maak dan gebruik van deze regeling. 

De nieuwe regeling SDE++

De nieuwe regeling SDE++ , de verbrede opvolger van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+), stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De subsidieregeling richt zich daarbij op bedrijven en (non-profit) instellingen. Met ‘duurzame energie’ wordt energie bedoeld die is opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen ofwel ‘hernieuwbare energie’. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. 

Onrendabele top

De SDE++ subsidieert de onrendabele top: het verschil tussen de kostprijs van de betreffende techniek (het zogeheten basisbedrag) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het zogeheten correctiebedrag). Als de marktwaarde van de geproduceerde eenheid stijgt, dan neemt de onrendabele top en dus de te ontvangen subsidie af. 

Net als zijn voorganger subsidieert de SDE++ niet de investering zelf, maar de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en CO2reductie. Hieronder zijn de hoofd- en subcategorieën van de SDE++ weergegeven. 

Neem contact op met onze expert Peter

Hoe werkt de SDE++-regeling?

De maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden neemt per fase toe. Tijdens de eerste fase kunnen alleen projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per vermeden ton CO2 indienen. Vervolgens wordt de SDE++ stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de hogere fasegrenzen. Gedurende de openstelling hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in te dienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Als je een SDE++-beschikking ontvangt, wordt de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, is afhankelijk van de techniek die u gebruikt. 

Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening SDE++ 2022 gepubliceerd

De voorlopige correctiebedragen voor de bevoorschotting in de SDE++ in het jaar 2022 zijn gepubliceerd.
Hierin staan voor de verschillende categorieën productie-installaties voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte, gecombineerde opwekking en CO2-reductie binnen het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting voor 2022.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties.

SDE++-subsidie aanvragen

Er wordt gestreefd naar een openstelling van de regeling in juli 2022 om CO2-reductie te versnellen. Omdat er ook een aantal projecten zijn dat juli de aanvraag nog niet gereed heeft, willen ze de regeling langer dan gebruikelijk open te stellen, namelijk tot eind september 2022.

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

Laatste SDE++ nieuws.

 • Nieuws

  Belangrijkste subsidienieuws Prinsjesdag 2022

 • Nieuws

  Gegarandeerd budget binnen SDE++

 • Nieuws

  Openstelling SDE++ 2022

 • Nieuws

  SDE-subsidies worden overbodig door hoge energieprijzen

 • Nieuws

  SDE++ gewijzigd op aantal technische punten

 • Nieuws

  Hoge elektriciteitsprijzen resulteren mogelijk in lagere SDE-subsidie

 • Nieuws

  Miljarden aan subsidies voor duurzame energie ongebruikt

 • Nieuws

  Openstelling SDE++ najaar 2021 officieel gepubliceerd

 • Nieuws

  Openstelling SDE++ start paar weken later en uitsluiting biomassa

 • Nieuws

  SDE++ open vanaf 24 november 2020

 • Nieuws

  BELANGRIJKSTE SUBSIDIENIEUWS VOLGENS MILJOENENNOTA 2021

 • Nieuws

  Openstelling Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) bekend

Veelgestelde vragen.

 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag
 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag