MKB!DEE

Ben je ondernemer met een goed plan of idee voor scholing, omscholing en ontwikkeling van je werknemers? Maar ontbreekt het je aan tijd en middelen om het uit te voeren? Dan kan MKB!DEE een oplossing zijn.

MKB!DEE voor ondernemers met innovatieve oplossingen

Vanaf 20 oktober 2020 kunnen MKB ondernemers, die een innovatieve oplossing bedenken om de vaardigheden van hun personeel te verbeteren, een subsidieaanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Een mkb onderneming kan individueel een aanvraag doen of in een samenwerkingsverband (waarin minimaal 65% van de deelnemers een mkb-ondernemer moet zijn).

Voor wie is de MKB!DEE?

De MKB!DEE subsidie is bestemd voor ondernemers die oplossingen bedenken voor knelpunten zoals: gebrek aan tijd of geld voor scholing van personeel, mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt, onzekerheid of een investering in leren en ontwikkelen wel voldoende oplevert of de gewenste scholing bestaat nog niet of is lastig te vinden. Subsidie wordt niet verleend voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen, het is geen opleidingsbudget.

Voorbeelden van projecten

 • Opzetten van een educatieprogramma met andere disciplines. Als lesmateriaal worden praktijkopdrachten, e-learnings en huiswerkopdrachten ontwikkeld. Daarnaast registratie in het Centraal Register Beroepsopleidingen waardoor de opzet voor iedereen is in te zien.
 • Het ontwikkelen van een leermethode vanuit de praktijk en daarbij behorende handboeken. Bedrijven in andere sectoren kunnen met gebruikmaking van de methodiek voor hun eigen praktijk soortgelijk materiaal ontwikkelen.

DE MKB!DEE Subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Het minimale subsidiebedrag bedraagt €25.000,- en het maximale bedrag is €124.999,- inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden is het maximaal €200.000,-.

Het betreft een tender, dat betekent dat de hoogst gerangschikte aanvragen in aanmerking komen voor subsidie, tot het moment dat het subsidieplafond wordt bereikt. De uitslag wordt in het voorjaar van 2021 bekend gemaakt.

MKB!DEE subsidie aanvragen?

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

 

Interesse? Wij gaan direct voor je aan de slag.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Het laatste MKB!DEE nieuws.

Veelgestelde vragen.

 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag
 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag