MIT-subsidie aanvragen?

De MIT-regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

 

MIT-subsidie, ga als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatie!

MIT staat voor MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren.

Met deze regeling stimuleert de Nederlandse overheid mkb-ondernemingen om zich aan te sluiten bij innovatieactiviteiten van de zogenaamde topsectoren.

Topsectoren

Nederland behoort tot de 20 grootste economieën ter wereld en geldt wereldwijd als toonaangevend kennisland.

De topsectoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Grote bedrijven en het mkb in deze internationaal opererende topsectoren zorgen voor welvaart en werkgelegenheid in Nederland.

Met investeringen wil het kabinet het verdienvermogen van deze topsectoren volop benutten en de Nederlandse concurrentiekracht en economie versterken. Om de financiële middelen zo goed mogelijk in te zetten, werken bedrijven, onderzoekers en overheid nauw met elkaar samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

De Nederlandse overheid heeft de volgende sectoren aangewezen als zogenaamde topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie, biobased en energie
 • Creatieve industrie
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Life, Sciences & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water

Ben jij mkb-ondernemer en wil je activiteiten ondernemen in één van deze topsectoren? Wil je daarbij samenwerken en innoveren? Laten we dan eens onderzoeken welke kansen de MIT-subsidie jou biedt.

Neem contact op met onze expert Peter

Waar je de MIT-subsidie voor kunt aanvragen

Afhankelijk van het onderdeel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, kan subsidie worden verstrekt aan een mkb-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI).

Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen.

De MIT verleent subsidie voor het inzetten van de volgende instrumenten:

Nationaal of regionaal aanvragen

MIT-subsidie kan landelijk en regionaal worden aangevraagd. Voor de twee TKI-instrumenten is alleen landelijk budget beschikbaar. Bij de vijf MIT-regio’s kan doorgaans alleen subsidie worden aangevraagd voor Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

Wanneer je aanspraak wenst te maken op een nationaal MIT-budget, dien je jouw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor een regionaal MIT-budget doe je een aanvraag bij de voor die regio daartoe aangewezen provincie.

Nationale en regionale aanvragen kunnen maar gedurende een beperkte periode per jaar worden ingediend.

Budget
Met ingang van 2015 zijn de subsidiebudgetten van Rijk en de provincies gebundeld onder de titel gezamenlijk MKB innovatie-subsidiepakket Regio en Topsectoren. De subsidieverordeningen van de provincies zijn zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de nationale subsidieregels voor MIT.

Voor 2021 is er een budget van €66,05 miljoen (nationaal en regionaal).

De nationale budgetten voor 2022 zijn:

Instrument Budget
Kennisvouchers €2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten €0,4 miljoen
R&D-samenwerking (klein) €1,527 miljoen
R&D-samenwerking (groot) €1,527 miljoen
TKI-Netwerkactiviteiten €2,2 miljoen
TKI-Innovatiemakelaars

Aanvragen in het kader van R&D-samenwerkingsprojecten worden afgehandeld op basis van rangschikking. Alle overige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend.

Overigens wordt er veel aanspraak gemaakt op de regeling waardoor de budgetten vaak snel uitgeput zijn, soms zelfs al op de eerste dag van het tijdvak.

Het is dus verstandig om een aanvraag tijdig voor te bereiden zodat deze direct bij openstelling van het tijdvak ingediend kan worden.


Indicatie van de subsidiebedragen per aanvraag

Kennisvouchers
Met een kennisvoucher kun je maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen.
De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

Haalbaarheidsprojecten
Het haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie. De subsidie bedraagt ten hoogste €20.000.
De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

R&D-samenwerking klein
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

Het subsidiebedrag is minimaal €50.000 en maximaal  €200.000 per innovatieproject.
Het subsidiebedrag bedraagt ten minste €25.000 en ten hoogste €100.000 per deelnemer aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband.

R&D-samenwerking groot
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

Het subsidiebedrag is minimaal €200.000 en maximaal  €350.000 per innovatieproject.
Het subsidiebedrag bedraagt ten minste €25.000 en ten hoogste €175.000 per deelnemer aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband.

TKI-Netwerkactiviteiten
De subsidiabele kosten worden voor 100% vergoed.
Deze kosten mogen niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactiviteit.

TKI-Innovatiemakelaars
De subsidie voor de diensten van de innovatiemakelaar(s) bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Je ontvangt maximaal €10.000 per mkb-ondernemer per jaar.

Meer weten over de MIT-subsidie?

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

Het laatste MIT-nieuws.

 • Nieuws

  Opening regeling MIT voor haalbaarheidsprojecten

 • Nieuws

  183 MIT Zuid Haalbaarheidsprojecten

 • Nieuws

  Nationale MIT 2021 gewijzigd

 • Nieuws

  Wijzigingen en openstelling MIT 2021

 • Nieuws

  MIT in gewijzigde vorm open vanaf 13 april

 • Nieuws

  Budget, aanvraagperioden en wijziging MIT 2020

Veelgestelde vragen.

 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag
 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag
Gerelateerde cases