Innovation Fund

Het Innovation Fund is een financieringsprogramma van de Europese Commissie en loopt naar verwachting van 2020 tot en met 2030. Het totaalbudget is €10 miljard en wordt gefinancierd vanuit de opbrengsten van het Europese Emissions Trading System (ETS).

VOOR WIE IS HET INNOVATION FUND?

Het Innovation Fund is geschikt voor bedrijven en consortia die zich bezig (gaan) houden met de commerciële demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën. Op deze manier wordt er getracht om industriële oplossingen naar de markt te brengen die ervoor zorgen om Europa koolstofvrij te maken en de overgang naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. De aanvragende partij moet behoren tot een van de sectoren die in de tekst van de call worden genoemd.

WAT VOOR PROJECTEN?

Het Innovation Fund richt zich specifiek op de volgende thema’s:

 • Innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën inclusief producten die koolstof-intensieve producten vervangen
 • Koolstofafvang en -benutting (CCU)
 • Bouw en exploitatie van koolstofafvang en -opslag (CCS)
 • Innovatieve opwekking van hernieuwbare energie
 • Energieopslag

Het Innovation Fund heeft calls voor twee type projecten: large-scale en small-scale. De large-scale call richt zich op projecten met een totale CAPEX van meer dan €7,5 miljoen terwijl de small-scale call zich richt op projecten met een totale CAPEX onder de €7,5 miljoen. De large-scale call bevat twee rondes: een Expression of Interest en een Full Application. De small-scale call heeft maar één ronde: een Full Application.

WAAR WORDT OP BEOORDEELD?

Projecten zullen worden geselecteerd op basis van:

 • Effectiviteit van de vermeden broeikasgasemissies
 • Mate van innovatie
 • Projectvolwassenheid
 • Schaalbaarheid
 • Kostenefficiëntie

Het Innovation Fund ondersteunt tot 60% van de extra kapitaal- en exploitatiekosten van large-scale projecten en tot 60% van de totale CAPEX van small-scale projecten.

INNOVATION FUND AANVRAGEN?

Neem contact met ons op als je ons wilt inzetten voor jouw Innovation Fund aanvraag. Wij zorgen dan voor optimale ondersteuning voor jouw innovatieve project en jij kunt verder met waar jij goed in bent.

Neem contact met ons op of plan vrijblijvend een video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

Laatste Innovation Fund nieuws.

Veelgestelde vragen

 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag
 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag