Eurostars subsidie

Ben je bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werk je daarbij samen met partners in andere landen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van Eurostars.

Eurostars subsidieprogramma

Eurostars is het grootste internationale financieringsprogramma voor MKB-ondernemingen die willen samenwerken aan R&D-projecten voor het creëren van innovatieve producten, processen of diensten. Het consortium moet een R&D verrichtende MKB-onderneming als voornaamste projectdeelnemer hebben. Overige projectpartners kunnen bestaan uit andere MKB-ondernemingen, universiteiten en onderzoekscentra

De rol van het MKB voor de economie is nog nooit zo belangrijk geweest. Eurostars streeft naar meer waarde voor de economie, het stimuleren van een snellere ontwikkeling en groei van (kleine) bedrijven en het creëren van meer banen. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Ben je bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werk je daarbij samen met partners in andere landen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van Eurostars. De subsidiabele activiteiten zijn in te delen op de schaal van Technology Readiness Levels (TRLs). De onderzoeksactiviteiten vallen in de TRLs 1 t/m 3 en de ontwikkelingsactiviteiten vallen in de TRLs 4 t/m 6.

Ben je bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werk je daarbij samen met partners in andere landen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van Eurostars.

Voorwaarden

Eurostars is primair gericht op R&D verrichtende MKB-ondernemingen. Zo’n MKB-onderneming moet dus ook de voornaamste projectdeelnemer zijn. Daarnaast moet minimaal 50% van de totale projectkosten (exclusief subcontracting) afkomstig zijn van deze MKB-onderneming. Bij meerdere R&D verrichtende MKB-ondernemingen in het project moeten zij gezamenlijk minimaal 50% van de totale projectkosten dragen. Een deelnemende organisatie of meerdere deelnemende organisaties uit één land mogen niet meer dan 75% van de kosten dragen. Het consortium moet partners bevatten uit twee verschillende landen die deelnemen aan het Eurostars programma.

Het project moet zorgen voor onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe producten, processen of diensten en kent een civiele toepassing. Het project moet binnen 36 maanden worden afgerond na de startdatum van het project. Ook moet de marktintroductie binnen 24 maanden na het afronden van het project plaatsvinden.

Verdere eisen aan de R&D verrichtende MKB-onderneming zijn:

MKB: aantal medewerkers Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D of Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D of Minimum % van omzet spenderen aan R&D
welke het laagst is
0 t/m 100 5 of 10% of 10%
101 t/m 250 10 of 10% of 10%
Neem contact op met onze expert Peter

Subsidiepercentages Eurostars

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort activiteit en het soort organisatie. Zie onderstaande tabel voor de in Nederland gehanteerde subsidiepercentages.

Onderzoek Ontwikkeling
MKB 45% 35%
Groot bedrijf 35% 25%
Kennisinstelling 50% 25%

De maximale bijdrage per project bedraagt €500.000 voor alle Nederlandse projectpartners samen. Voor niet-Nederlandse projectpartners is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het land van aanvraag.

Meer weten over de Eurostars subsidie?

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

Gerelateerd nieuws.

 • Nieuws

  DIRECTION en COVID-19

Veelgestelde vragen.

 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag
 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag