Eurostars subsidie

Ben je bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werk je daarbij samen met partners in andere landen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van Eurostars.

Eurostars subsidieprogramma

Eurostars is een Europees subsidieprogramma gericht op innovatieve internationale projecten van onderzoekuitvoerende MKB-ondernemingen (research performing SME). De rol van het MKB voor de economie is nog nooit zo belangrijk geweest. Eurostars streeft naar meer waarde voor de economie, het stimuleren van een snellere ontwikkeling en groei van (kleine) bedrijven en het creëren van meer banen. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Ben je bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werk je daarbij samen met partners in andere landen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van Eurostars. De subsidiabele activiteiten zijn in te delen op de schaal van Technology Readiness Levels (TRLs). De onderzoeksactiviteiten vallen in de TRLs 1 t/m 3 en de ontwikkelingsactiviteiten vallen in de TRLs 4 t/m 6.

Ben je bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werk je daarbij samen met partners in andere landen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van Eurostars.

Budget en calls voor Eurostars

Het totale budget voor Eurostars is €1,14 miljard in de periode van 2014 tot en met 2020. Nederland heeft een budget van €19 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls. De eerste call van 2020 (call 13) is nu gesloten. De deadline van de tweede call is vastgesteld op 3 september 2020.

Voorwaarden

Het onderzoekuitvoerende MKB zet een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dit specifieke deel staat in onderstaande tabel. Andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, ook deelnemen aan Eurostars-projecten.

MKB: aantal medewerkers Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D of Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D of Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D
welke het laagst is
0 t/m 100 5 of 10% of 10%
101 t/m 250 10 of 10% of 10%

Bij Eurostars-projecten moet er altijd sprake zijn van een samenwerking tussen partijen uit ten minste twee Eurostarslanden. Er zijn momenteel 34 Eurostarslanden, te weten de 27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Kroatië, Israël, Turkije en Zuid-Korea.

Andere belangrijke voorwaarden zijn de mate van innovatie van het project; jouw project moet bestaan uit hoogwaardig en technisch innovatief R&D-werk in de onderzoeks- en/of ontwikkelingsfase, een gebalanceerd consortium; geen organisatie of land draagt meer dan 75% van de kosten, de projectduur is maximaal 36 maanden, de marktintroductie is binnen 24 maanden na projecteinde voorzien, het project kent een civiele toepassing en het R&D intensief MKB draagt minimaal 50% van totale projectkosten, exclusief subcontracting.

Neem contact op met onze expert Peter

Subsidiepercentages Eurostars

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort activiteit en het soort organisatie. Zie onderstaande tabel voor de in Nederland gehanteerde subsidiepercentages.

Onderzoek Ontwikkeling
MKB 45% 35%
Groot bedrijf 35% 25%
Kennisinstelling 50% 25%

De maximale bijdrage per project bedraagt €500.000 voor alle Nederlandse projectpartners samen. Voor niet-Nederlandse projectpartners is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het land van aanvraag.

Meer weten over de Eurostars subsidie?

Neem contact met ons op of plan een vrijblijvende video-afspraak in.

Contact met DIRECTION 
Video-afspraak inplannen

Gerelateerd nieuws.

 • Nieuws

  DIRECTION en COVID-19

Veelgestelde vragen.

 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag
 • Hoe ziet een subsidietraject met DIRECTION eruit?

  Vraag