Eurostars factsheet

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen?

Eurostars

Eurostars is een Europees subsidieprogramma gericht op innovatieve internationale projecten van onderzoekuitvoerende MKB-ondernemingen (research performing SME). De rol van het MKB voor de economie is nog nooit zo belangrijk geweest. Eurostars streeft naar meer waarde voor de economie, het stimuleren van een snellere ontwikkeling en groei van (kleine) bedrijven en het creëren van meer banen. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars. De subsidiabele activiteiten zijn in te delen op de schaal van Technology Readiness Levels (TRLs). De onderzoeksactiviteiten vallen in de TRLs 1 t/m 3 en de ontwikkelingsactiviteiten vallen in de TRLs 4 t/m 6.

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van Eurostars.

Budget en calls

Het totale budget voor Eurostars is €1,14 miljard in de periode van 2014 tot en met 2020. Nederland heeft een budget van €19 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls. De eerste call van 2020 (call 13) is nu gesloten. De deadline van de tweede call is vastgesteld op 3 september 2020.

Voorwaarden

Het onderzoekuitvoerende MKB zet een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Dit specifieke deel staat in onderstaande tabel. Andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, ook deelnemen aan Eurostars-projecten. Bij Eurostars-projecten moet er altijd sprake zijn van een samenwerking tussen partijen uit ten minste twee Eurostarslanden. Er zijn momenteel 34 Eurostarslanden, te weten de 27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Kroatië, Israël, Turkije en Zuid-Korea.

Andere belangrijke voorwaarden zijn de mate van innovatie van het project; uw project moet bestaan uit hoogwaardig en technisch innovatief R&D-werk in de onderzoeks- en/of ontwikkelingsfase, een gebalanceerd consortium; geen organisatie of land draagt meer dan 75% van de kosten, de projectduur is maximaal 36 maanden, de marktintroductie is binnen 24 maanden na projecteinde voorzien, het project kent een civiele toepassing en het R&D intensief MKB draagt minimaal 50% van totale projectkosten, exclusief subcontracting.

Neem contact op met onze expert Peter

Subsidiepercentages

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort activiteit en het soort organisatie. Zie onderstaande tabel voor de in Nederland gehanteerde subsidiepercentages. In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemer(s). Het subsidiepercentage hangt af van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemer(s). Bedrijven krijgen 35% voor onderzoekactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%.

De maximale bijdrage per project bedraagt €500.000 voor alle Nederlandse projectpartners samen. Voor niet-Nederlandse projectpartners is de hoogte van de subsidie afhankelijk van het land van aanvraag.

 • Hoeveel kost het me om jullie in te schakelen?

  Vraag
 • Ik probeer zelf een aanvraag in te dienen, maar ik loop vast in het proces. Kunnen jullie me alsnog helpen?

  Vraag
 • Ik wil iets ontwikkelen wat al wel bestaat maar ik doe het anders, is dat nieuw genoeg?

  Vraag
 • Ik word door mijn opdrachtgever betaald voor R&D-werkzaamheden; mag ik daarnaast ook WBSO aanvragen voor dezelfde werkzaamheden?

  Vraag
 • Kan ik bij jullie ook terecht voor subsidies die niet op jullie website staan vermeld?

  Vraag
 • Mag ik subsidie aanvragen voor een project waar ik al mee begonnen ben?

  Vraag
 • Waar krijg ik precies subsidie voor?

  Vraag

Gerelateerd nieuws

 • Nieuws

  Maatregelen Corona

 • Nieuws

  2 miljard extra budget voor SDE+ voorjaarsronde 2020