Wijzigingen en openstelling MIT 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de twaalf provincies gaan ook in 2021 de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) weer openstellen voor innovatieve ondernemers.

9 februari 2021

OPENSTELLING MIT 2021

De openstelling en wijzigingen van de MIT (Mkb Innovatiestimulering Topsectoren) wordt weer als eerste gemeld door de provincie Zuid-Holland. Deze wijzigingen vloeien voort uit landelijke afspraken en hebben dan ook betrekking op zowel de nationale MIT-regeling als de regionale varianten daarvan. De openstelling is in afstemming met de Topsectoren en MKB-Nederland.

Aanpassing regeling

Op dit moment wordt nog gewerkt aan aanpassing van de regeling, zodat deze in lijn wordt gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak. Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in dat regionale beleid zijn missies en sleuteltechnologieën leidend. Dat biedt kansen om tot één gezamenlijk beleidskader voor de regeling te komen.

Publicatie en openstelling

Gestreefd wordt om de landelijke MIT-regeling en de verschillende regionale varianten eind februari/begin maart te publiceren en in de tweede helft van april open te stellen voor aanvragen voor kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten. Voor R&D-Samenwerkingsprojecten wordt gestreefd naar openstelling van de tender begin juni en sluiting één week na de laatste zomervakanties in Nederland (6 tot en met 12 september 2021).

Mkb’ers die een project willen indienen, wordt geadviseerd met deze inhoudelijke bijstelling van het beleid rekening te houden. Voor projecten die al gericht zijn op de verschillende maatschappelijke opgaven verandert er niet zo veel. Voor andere projecten kan dat wel het geval zijn. Voor de context van het nieuwe beleid, voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en voor voorbeelden kan men zich oriënteren via www.topsectoren.nl

Aanvragen

Als je wilt weten of jouw project in aanmerking komt voor de MIT, neem dan contact met ons op.