WBSO in 2022

Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger.
Ook de manier van verrekenen verandert, waardoor het WBSO-voordeel sneller verrekent kan worden.

22 september 2021

Wijzigingen WBSO 2022

In 2022 komt er een aantal wijzigingen in de WBSO-wetgeving. Zo gaat het aanvragen van de WBSO flexibeler en eenvoudiger en kunnen bedrijven het WBSO-voordeel sneller verrekenen.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft deze plannen voor 2022 bekendgemaakt in een kamerbrief.

Voor 2022 zijn onder andere de volgende wijzigingen in de WBSO-wetgeving opgenomen:

  • Het aanvraagproces wordt flexibeler en eenvoudiger.
  • De manier van verrekenen verandert, waardoor bedrijven het WBSO-voordeel sneller kunnen verrekenen met minder administratieve lasten.
  • Het wordt duidelijker dat bedrijven alleen kosten en uitgaven kunnen mededelen waarvoor in 2022 (en later) een S&O-verklaring is afgegeven.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2022 gelden 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de 1e schijf.

Meer informatie?

Neem contact met ons op als je ons wilt inzetten voor jouw WBSO-traject.