Versoepeling voorwaarden inkorten van WBSO-aanvragen

Bij de WBSO wordt nu de mogelijkheid geboden door de RVO om de periode van een WBSO-aanvraag te verkorten waarvoor al een S&O-verklaring is ontvangen.

4 mei 2020

Ondersteuning voor ondernemers bij starten nieuwe S&O-projecten

Bij de WBSO wordt nu de mogelijkheid geboden door de RVO om de periode van een WBSO-aanvraag te verkorten waarvoor al een S&O-verklaring is ontvangen. Ondernemers die voor de eerste helft van 2020 een S&O-verklaring hebben ontvangen maar wijzigingen hebben in hun R&D-plannen vanwege de coronacrisis, kunnen onder bepaalde voorwaarden de looptijd van de huidige aanvraag inkorten en een nieuwe aanvraag indienen.

Het inkorten van een periode van een aanvraag waarvoor nog geen S&O-verklaring is afgegeven was altijd al mogelijk. Nu is er dus ook de mogelijkheid om de periode van een aanvraag te verkorten waarvoor al een S&O-verklaring is ontvangen

Deze versoepeling steunt ondernemers die op korte termijn S&O-projecten willen starten om de coronacrisis tegen te gaan. De voorwaarden die aan het inkorten van de huidige aanvraag en het indienen van een nieuwe aanvraag vastzitten zijn als volgt (geldig vanaf 24 april t/m 30 september 2020):

  • de looptijd van zowel de eerder ingediende aanvraag als de nieuwe aanvraag is minimaal drie maanden;
  • met terugwerkende kracht indienen is niet mogelijk: de nieuwe aanvraag start in de maand volgend op de indiendatum.

Bij de nieuwe aanvraag hoeft u geen herziening van de toegekende uren en eventuele goedgekeurde kosten en uitgaven te geven. Het betreft alleen een herziening van de afgegeven S&O-verklaring waarop de periode wordt ingekort.