Veranderingen MIA\Vamil en EIA 2022 t.o.v. 2021 

Elk jaar bieden de Milieu- en Energie-investeringsaftrek (MIA en EIA) kansen voor investeringen in milieuvriendelijke en energiezuinige bedrijfsmiddelen en technieken. Voor 2022 zijn er toch weer een aantal interessante veranderingen in de MIA en EIA t.o.v. 2021. In dit artikel zullen deze veranderingen worden toegelicht.

21 maart 2022

Hoe zien de MIA en EIA eruit in 2022?

De MIA en EIA zijn fiscale subsidieregelingen. Hierdoor worden zakelijke investeerders gestimuleerd om te investeren in milieuvriendelijke en energiezuinige bedrijfsmiddelen en technieken.

De belangrijkste verandering voor 2022 is dat de percentages voor de MIA flink omhoog gaan! De percentages van de MIA zijn afhankelijk van de categorie waar het bedrijfsmiddel in valt. In 2022 zijn deze percentages verhoogd  naar 27%, 36% en 45% (t.o.v. 13,5%, 27% en 36% in 2021). Uit onderzoek blijkt namelijk dat milieu-investeringen duurder zijn geworden en/of fors duurder zijn ten opzichte van minder milieuvriendelijke alternatieven. De hogere aftrek moet duurzame investeringen een extra stimulans geven. Onder het kortingspercentage van 45%  vallen transitiegerichte bedrijfsmiddelen. Deze bedrijfsmiddelen dragen wezenlijk bij aan het realiseren van bijvoorbeeld een circulaire economie, of het versnellen van de klimaatadaptie.

Het percentage voor de EIA blijft in 2022 hetzelfde als in 2021: 45,5%. De regeling levert hiermee gemiddeld 11% voordeel op.

Milieu- en Energielijst

De bedrijfsmiddelen en technieken die voor de MIA en EIA in aanmerking komen worden beschreven op de zogeheten Milieu- en Energielijst. De belangrijkste voorwaarde voor de MIA en EIA is dat jouw investering voldoet aan de omschrijving van één van de codes van de Milieu- of Energielijst.

Voor de Milieulijst zijn er in 2022 32 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen ten opzichte van 2021. 28 bedrijfsmiddelen zijn er vanaf gegaan. Voorbeelden van toegevoegde bedrijfsmiddelen zijn apparatuur of voorzieningen voor het voorkomen van plastics in het milieu, elektrisch aangedreven AGV, elektrisch aangedreven hoogwerker, duurzame stallen en systeem voor individuele meting van nutriënten. Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die van de lijst zijn afgehaald zijn software voor duurzame productontwikkeling, zware elektrische bestelauto, gaswasser voor een aluminiumsmelterij, visgeleidingssysteem en circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend van weinig meldingen tot betere milieuvriendelijke alternatieven. Alle wijzigingen zijn te vinden in de Milieulijst van 2022.

Bij de EIA zijn voor 2022 ook binnen vrijwel alle categorieën nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd of gewijzigd. Voor de categorie Gebouwde omgeving komt bijvoorbeeld vacuümglas nu ook in aanmerking onder de omschrijvingen voor HR-glas om aan te sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen in de markt. Daarbij moet LED-verlichting voortaan voldoen aan het levensduurcriterium L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Door deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft. Ander voorbeeld is het verijderen van de ketel gestookt met biomassa binnen de categorie Duurzame energie. Bij de ketel gestookt met biomassa zijn inmiddels installaties met een hoger rendement beschikbaar, de rendementseis is daarom aangescherpt. Omdat de kachel gestookt met biomassa dit rendement niet haalt, is deze techniek verwijderd. Alle wijzigingen zijn te vinden in de Energielijst van 2022.

Investeren in milieuvriendelijke en/of energiezuinige bedrijfsmiddelen en technieken

Ga je investeren in milieuvriendelijke en/of energiezuinige bedrijfsmiddelen en technieken? DIRECTION is van harte bereid om jou meer informatie over en ondersteuning in de subsidiemogelijkheden te bieden. Neem vooral contact met ons op!