Nieuwe aanvraagronde SLIM-subsidie MKB

Van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur kan er door mkb-ondernemingen weer SLIM-subsidie worden aangevraagd.

27 augustus 2020

Op 1 september 2020 gaat de nieuwe aanvraagronde open voor de ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM)’. In deze ronde kunnen individuele mkb-ondernemingen hun nieuwe aanvraag indienen.
Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven (landbouw-, horeca- of recreatiesector) konden subsidie aanvragen in de periode van 1 april t/m 30 juni.

DIRECTION heeft in de eerste aanvraagronde voor individuele mkb-ondernemingen van maart jongstleden meerdere subsidietrajecten mogen begeleiden. Alle aanvragen welke binnen de loting zijn gevallen zijn positief beschikt.

Aanleiding subsidieregeling

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De SLIM-regeling draagt hieraan bij.

Subsidiabele activiteiten

Het is de bedoeling dat de subsidie wordt ingezet voor initiatieven die leren en
ontwikkelen binnen de doelgroep stimuleren. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten.

Ook kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Aanvraagtijdvak

1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.

Omvang subsidie

Voor een kleine onderneming bedraagt de subsidie maximaal 80% van de subsidiabele kosten.
Een middelgrote onderneming kan voor maximaal 60% van de subsidiabele kosten aanspraak maken op de subsidie.
Een mkb-ondernemer ontvangt maximaal €24.999 subsidie.

Mocht na 30 september blijken dat het subsidiebudget voor deze ronde is overvraagd dan zullen de aanvragen worden afgehandeld in een door loting bepaalde volgorde totdat het budget op is.

Subsidie praktijkleerplaatsen

Voor praktijkleerplaatsen geldt dat subsidie wordt verleend tot een maximum van 40 weken en €2.700 per jaar.

Interesse?

Als je wilt weten of jouw mkb-onderneming in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag voor jou aan de slag!