Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? Maar weet je niet goed hoe? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt jou daarbij. Met deze subsidie is het namelijk mogelijk om een deel van de kosten voor een energieadvies op maat vergoed te krijgen. Daarbij subsidieert de regeling ook activiteiten die zijn gericht op ondersteuning van de uitvoering van één of meer maatregelen uit het advies.

21 maart 2022

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Voor wie?

De SVM is gericht op mkb-onderneming tot 250 werknemers (fte’s) die een jaaromzet van maximaal €50 miljoen hebben. De mkb-onderneming moet één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Dit laatste houdt in dat het bedrijfspand per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Waarvoor?

Deze subsidieregeling geeft subsidie voor enerzijds de kosten van een energieadvies en anderzijds voor ondersteuning van de uitvoering van de maatregelen uit het advies. De subsidie is aan te vragen tot 30 september 2022 17.00 uur.

Het advies moet betrekking hebben op het verduurzamen van uw bedrijfspand en bedrijfsvoering en moet worden opgesteld door een energieadviseur. Deze adviseur mag niet werkzaam zijn bij uw mkb-onderneming en moet bedrijfsmatig onderzoek doen naar en advies geven over verduurzamingsmaatregelen. Het advies geeft inzicht in welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn en welke investeringen dit vraagt. Denk hierbij aan het isoleren van het bedrijfspand, het aanbrengen van HR++-glas of het installeren van zonnepanelen. Qua bedrijfsvoering kun je denken het aanschaffen van elektrische bestelwagens of energiezuinige ICT-apparatuur. Let wel op; het advies moet betrekking hebben op het pand en de bedrijfsvoering. Is een advies alleen gericht op bijv. zonnepanelen of LED-verlichting? Dan is er geen volledig energieadvies en komen de kosten niet in aanmerking voor subsidie.

Verder komen ondersteuningsactiviteiten ook in aanmerking voor subsidie bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het advies. De volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • het opstellen van een financieringsplan;
  • het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
  • ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten.
  • het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
  • het aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
  • het opstellen en uitzetten van een opdracht;
  • het begeleiden van en toezien op de uitvoering;

Voor de ondersteuning mag je naar eigen inzicht iemand inhuren. Zoals een installatiebedrijf dat jou helpt met het uitvoeren van maatregelen of een subsidieadviesbureau als DIRECTION die jou helpt met de subsidieaanvraag. De hulp die je hierbij krijgt noemen wij de hulp van een energieregisseur. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij jouw eigen bedrijf werkzaam is.

Subsidie

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW). Het maximale subsidiebedrag is €2.500.

Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximaal subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum van € 400 voor het advies betekent dus dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Alleen de kosten die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling (2 augustus 2021) komen in aanmerking voor subsidie.

Ondersteuning DIRECTION

Alleen de kosten van het advies en/of de kosten van de ondersteuning komen in aanmerking voor deze subsidie. De SVM is niet voor de investeringen in de maatregelen zelf. Toch is het mogelijk om ook subsidie te krijgen voor de investeringen in de maatregelen zelf. I.c.m. de SVM is het dus mogelijk om subsidie voor een energieadvies, een subsidieaanvraag en de investering zelf te krijgen. Wil je hier meer informatie over hebben? DIRECTION kan ondersteuning bieden in het gehele (subsidie)traject. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.