STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie)

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering ArbeidsmarktPositie.

20 juli 2021

STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarktpositie) gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Subsidieregeling STAP-budget officieel gepubliceerd. De ministeries van SZW en OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bereiden zich met UWV en DUO voor op de uitvoering vanaf voorjaar 2022.

Iedereen van 18 jaar of ouder die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan straks subsidie aanvragen voor scholing die gericht is op de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer  kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden.

De subsidieregeling STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven. Daar maakten naar verhouding weinig mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie gebruik van.  Met de regeling wordt het belang van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) benadrukt.

Aanvragen

Iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan subsidie aanvragen ten behoeve van een door hem te volgen scholing welke in het scholingsregister is vermeld.

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten van de scholing zoals vermeld in het scholingsregister, tot een maximum van €1.000 inclusief btw.

De eerste aanvraagmogelijkheid zal 1 maart 2022 zijn. Aanvragen worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV).  De aanvragen die volledig zijn, worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Voor 2022 is een budget van €180,4 miljoen te verdelen. Per 2 maanden is er een deel van het budget beschikbaar (circa €36,1 miljoen).

Jaarlijks zal er zo’n €200 miljoen beschikbaar worden gesteld. Dat biedt ruimte voor 200.000 tot 300.000 toekenningen.
Voor deze regeling geldt op = op.

Houdt onze nieuwspagina in de gaten voor het laatste nieuws!