Openstelling SSEB

De Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) gaat op 9 mei open.

5 mei 2022

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) opent 9 mei 2022

De stikstofproblematiek heeft ook voor de bouwsector grote gevolgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd om werktuigen in de bouw te verduurzamen: de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Het hoofddoel van SSEB is om de emissie van stikstof in de bouwsector te verminderen en daarnaast ook de emissie van CO2 en fijnstof. Deze regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. De regeling is vanaf 9 mei 2022 opgesteld.

De regeling kent subsidiemogelijkheden voor:

SSEB Aanschaf: de aanschaf van emissieloze bouwmachines voor bouwwerkzaamheden;

SSEB Retrofit: de ombouw van bouwmachines en zeegaande bouwvaartuigen d.m.v. stikstof-reducerende maatregelen;

SSEB Innovatie: innovatieprojecten voor emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur. Dit kan voor zowel experimentele ontwikkeling als haalbaarheidsstudies.

Budget en deadlines SSEB in 2022

Het totale budget voor 2022 is 20 miljoen en is verdeeld over de 3 verschillende onderdelen.

Lees meer over deze regeling op onze pagina van de SSEB.

SSEB aanvragen?

Mocht u meer informatie willen over de SSEB-regeling en het doen van een aanvraag, neem gerust contact met ons op!