Slim-subsidie vanaf 2 maart 2020 aan te vragen

7 februari 2020

Via de ‘Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (SLIM)’ stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vanaf dit jaar €48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt €1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Aanleiding

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector is het lastig om een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen, omdat er veel seizoensarbeid is. De SLIM-regeling draagt hieraan bij.

Doelgroep

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  • individuele mkb-ondernemingen;
  • samenwerkingsverbanden in het mkb; en
  • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Subsidiabele activiteiten

Het is de bedoeling dat de subsidie wordt ingezet voor initiatieven die leren en
ontwikkelen binnen de doelgroep stimuleren. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten.

Ook kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Aanvraagtijdvak

Een subsidieaanvraag kan dit jaar door een mkb-ondernemer worden ingediend van  2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.
Voor grootbedrijven of samenwerkingsverbanden kan dit van 1 april 09:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.

Omvang subsidie

Voor een kleine onderneming bedraagt de subsidie maximaal 80% van de subsidiabele kosten.
Een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector) kan voor maximaal 60% van de subsidiabele kosten aanspraak maken op de subsidie .

Een mkb-ondernemer ontvangt maximaal €24.999 subsidie, tenzij het een met uitzondering van landbouwbedrijven, dan geldt een maximum van € 20.000.
Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag €500.000 (waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op €200.000 of meer) en voor grootbedrijven bedraagt de subsidie maximaal €200.000. De landbouwbedrijven uitgezonderd: zij ontvangen maximaal €20.000.

Subsidie praktijkleerplaatsen

Voor praktijkleerplaatsen geldt dat subsidie wordt verleend tot een maximum van 40 weken en €2.700 per jaar.

Interesse?

Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag voor u aan de slag!