SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijf opent per 1 juni 2022

Het betreft de openstelling voor Samenwerkingsverbanden mkb en grote bedrijven uit de seizoensectoren horeca, landbouw en recreatie.

1 juni 2022

Wijzigingen SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijf 

Met ingang van 1 juni zijn er enkele veranderingen in de procedure van beoordelen van aanvragen voor de SLIM-regeling Samenwerkingsverbanden en grootbedrijf.

Wat wijzigt er?

  • Het tijdvak voor samenwerkingsverbanden wordt voor 2 maanden opengesteld per 1 juni 2022

De verlenging van het aanvraagtijdvak van 1 naar 2 maanden geeft indieners voldoende tijd om een goede aanvraag op te stellen.

  • Aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor deze aanvraagronde wordt de loting afgeschaft. Dat is mogelijk omdat er voldoende budget in dit aanvraagtijdvak beschikbaar is.