Bekendmaking SLIM subsidieplafond 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft voor de SLIM-regeling naast een gewijzigd deelsubsidieplafond voor 2021, ook twee nieuwe deelsubsidieplafonds voor 2021 bekendgemaakt.

26 november 2020

SLIM 2021

Voor de SLIM-subsidie wordt voor een periode van vijf jaar (2020 tot en met 2024) jaarlijks € 48 miljoen beschikbaar gesteld voor leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast  € 1,4 miljoen voor het stimuleren van leren en ontwikkelen in de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Uitvoeringskosten en onderzoek

Een klein deel van het totaal beschikbare budget, namelijk € 1,2 miljoen, is begroot voor uitvoeringskosten en onderzoek. De uitvoeringskosten worden de komende jaren hoger dan van tevoren was begroot. UVB heeft zich in het eerste jaar van de regeling met name beziggehouden met het beoordelen van de aanvragen. De komende jaren komt daar, naast het beoordelen, ook het controleren en vaststellen van de aanvragen bij. Dit brengt meer werk en daardoor ook hogere kosten met zich mee, aldus SZW.

Subsidieplafond 2e aanvraagtijdvak individuele mkb-bedrijven

De uitvoeringskosten zullen in 2021 al met al € 200.000 hoger zijn dan in 2020. Daarom wordt het subsidieplafond van het tweede aanvraagtijdvak in 2021 voor individuele mkb-bedrijven met dit bedrag verlaagd van € 14,5 miljoen naar € 14,3 miljoen.

Subsidieplafond samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

Daarnaast zijn de subsidieplafonds voor 2021 voor aanvragen van samenwerkingsverbanden en grootbedrijven bekendgemaakt. Deze plafonds zijn net als in 2020 vastgesteld op € 17,5 miljoen (samenwerkingsverbanden) en € 1,2 miljoen (grootbedrijven).