SDE-subsidies worden overbodig door hoge energieprijzen

Door de explosieve groei van energieprijzen is subsidie voor groene stroom niet langer noodzakelijk. Toch pleit politiek Den Haag voor behoud van de SDE-regeling.

12 oktober 2021

Subsidie Duurzame Energie

De zaak draait om de Subsidie Duurzame Energie (SDE), die huishoudens en bedrijven indirect betalen via hun energienota. Deze SDE dekt de onrendabele top. De kostprijs per opgewekte kilowatt groene stroom lag jarenlang hoger dan ‘grijze stroom’ uit kolen- en gascentrales. De subsidie financierde het verschil tussen de kostprijs en marktwaarde.

De stroomprijs is nu dermate hoog, dat er geen onrendabele top meer is. Zonneparken en windturbines behoeven geen steun meer, want de marktprijs per kilowatt maakt ook de stroom uit zon en wind uitermate rendabel. Minder subsidie zou in theorie betekenen dat de energieheffing omlaag kan.

Behoud van SDE-regeling

Politiek Den Haag wil echter niet meteen van alles overboord gooien, want niemand weet waar de stroomprijs over vijf jaar staat. “Subsidie zorgt voor langetermijnzekerheid voor investeringen. Het gaat vaak om investeringen van vijf tot tien jaar”, aldus VVD-Kamerlid Erkens.
In een eerder gesloten klimaatakkoord staat dat de subsidieregeling sowieso ophoudt in 2025.

Onlangs liet De Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) al weten dat de hoge energieprijzen resulteren in lagere SDE-subsidie.

Bron: FD