Veel belangstelling voor SDE+ Zon-PV en Wind in najaarsronde 2018

22 november 2018

Tijdens de najaarsronde 2018 SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie ) ontving het RVO.nl  5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil met deze regeling de productie van duurzame energie stimuleren.  De SDE+ subsidie kon van 2 oktober tot en met 8 november 2018 door bedrijven en (non-profit)instellingen aangevraagd worden. Er is voor ruim € 7,7 miljard aan subsidie aangevraagd.

Op 15 november 2018 informeerde minister Wiebes de Kamer over het verloop van de openstelling SDE+ najaar 2018. Het meest populair is Zon-PV, waarvoor men ruim € 4 miljard aan heeft gevraagd. Op de tweede plaats met een aangevraagd budget van ruim € 2 miljard is Windenergie (land, meer en primaire waterkering). Samen zijn zij goed voor 80% van het aangevraagde budget. Binnen deze twee categorieën zijn de aanvragen fors hoger dan de voorjaarsronde.

Beoordeling aanvragen

De aanvragen worden door het RVO.nl beoordeeld aan de hand van onder andere de vergunningsvereisten en technische en financiële haalbaarheid. Aanvragen voor projecten die aan alle voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een subsidiebeschikking. Een overzicht van de aanvragen per fase is te vinden op de website van RVO.nl onder de SDE+ onder ‘Feiten en Cijfers’. Het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragen.  In de najaarsronde 2018 is € 6 miljard beschikbaar voor duurzame energie projecten.

 

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief