SDE++ gewijzigd op aantal technische punten

Een herziene versie van de aanwijzingsregeling categorieën SDE++ 2021 is 30 september in de Staatscourant gepubliceerd.

5 oktober 2021

Wijzigingen SDE++ 2021

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie 2021 (SDE++ 2021) is kort voor de openstelling op enkele punten aangepast.  Er zijn twee categorieën toegevoegd voor afvang en opslag van CO2. Daarnaast is er een voorwaarde opgenomen in de categorieën ‘Biomassavergisting verlengde levensduur’.

Afvang en opslag van CO2

Carbon Capture and Storage (CCS) is het ondergronds opslaan van afgevangen koolstofdioxide (CO2) die vrijkomt bij processen, zoals de verbranding van (fossiele) brandstoffen. Met de wijziging zijn 2 nieuwe categorieën in de regeling opgenomen voor afvang en permanente opslag van koolstofdioxide voor 4.000 vollasturen per jaar. Dit geldt alleen voor bedrijven die niet vallen onder het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten (ETS). De ondernemer kan deze categorieën combineren met CO2-afvang en -levering aan de glastuinbouw (Carbon Capture and Utalization, CCU).

Aanpassing categorieën ‘Biomassavergisting verlengde levensduur’

Voor SDE-projecten waarvan het einde van de subsidieperiode nadert, zijn de categorieën ‘Biomassavergisting verlengde levensduur’. Om voor SDE++-subsidie in aanmerking te komen, moeten bestaande biomassavergistingsinstallaties ingrijpend gerenoveerd worden. Zodat deze installaties de volledige subsidietermijn van 12 jaar kunnen blijven produceren. In het basisbedrag is rekening gehouden met de kosten voor deze renovaties.

bron: www.rvo.nl

SDE++ aanvragen?

Wil je meer informatie over de SDE++, neem met ons contact op.