Realisatie WBSO 2020 mededelen

Heb je WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangevraagd en een S&O-verklaring ontvangen in 2020? Dan moeten de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven voor 31 maart 2021 bij RVO medegedeeld zijn.

2 februari 2021

Mededeling WBSO 2020

In deze periode verstuurt de RVO zogenaamde mededelingsbrieven naar de bedrijven die voor het kalenderjaar 2020 één of meerdere S&O-verklaringen (WBSO) hebben ontvangen. Mocht je de brief nog niet hebben, dan kun je deze binnenkort verwachten.

DIRECTION subsidieadviseurs is graag bereid de verplichte mededeling namens  jouw bedrijf te doen. Een dezer dagen ontvang je van jouw contactpersoon bij DIRECTION alle informatie omtrent de mededeling voor jouw bedrijf.

Als je DIRECTION de verplichte mededeling wilt laten verzorgen, dan is het belangrijk dat de benodigde informatie vòòr 15 maart aanstaande in ons bezit is. Wanneer wij de benodigde informatie op 15 maart aanstaande niet hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat je de mededeling zelf doet.

Wanneer je nog vragen hebt over de mededeling, neem dan contact met ons op.