Belangrijkste subsidienieuws Prinsjesdag 2022

We zetten het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022 voor je op een rij.

22 september 2022
  • Prinsjesdag 2022

Elk jaar maakt het kabinet een begroting. Wijzigingen in de begroting hebben invloed op de budgetten van de subsidies. Hieronder worden de belangrijkste punten met betrekking tot subsidies uiteengezet.

WBSO ongewijzigd

De WBSO blijft onveranderd in 2023. Dit betekent dat de percentages en tarieven van de schijven gelijk blijven aan de gehanteerde waardes in 2022.
De raming van de WBSO laat echter wel een tekort zien in het budget (€1.370 miljoen) van €13 miljoen voor 2023. Dit zal voor de aanvragen van 2023 geen invloed hebben maar het kan wel zo zijn dat de percentages en/of tarieven van de schijven in 2024 veranderen.

Verhoging vennootschapsbelasting

In 2023 wordt de vennootschapsbelasting verhoogd. Het lage tarief gaat omhoog van 15% naar 19%. Ook wordt het plafond van het lage tarief verlaagd van €395.000 naar €200.000. Daarboven geldt nog wel het percentage van 25,8%.

Het gevolg van deze verhoging is dat er meer afdracht zal plaatsvinden. Echter resulteren fiscale regelingen (WBSO, EIA, MIA\Vamil, Innovatiekrediet bijv.) hierdoor in meer netto voordeel.

Verhoging EIA & MIA\Vamil budgetten

De EIA en MIA\Vamil blijven zoals verwacht belangrijke fiscale subsidieregelingen om een bijdrage te leveren in het behalen van de klimaatdoelen.

Om bedrijven extra te stimuleren om in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te investeren verhoogt het kabinet het budget voor de EIA met €100 miljoen en de MIA met €50 miljoen per jaar, startende vanaf 2023.

De EIA en MIA\Vamil maken gebruik van een zogeheten Energie- en Milieulijst. Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe lijsten voor deze regelingen. Op deze lijsten staan de bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA en MIA\Vamil.

Verlenging ISDE

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is verlengd tot 2030. Deze regeling, die gericht is op zowel particulieren als zakelijke gebruikers, biedt financiële tegemoetkoming voor o.a. isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers en kleinschalige windmolens. Het budget voor 2023 is €100 miljoen.

SDE++ verandert

De SDE++ is de subsidie voor het exploiteren van duurzame energie en het vermijden van CO2-uitstoot. In 2023 zullen technieken met een hogere subsidie-intensiteit zoals aquathermie, zonthermie en benutting van restwarmte eerder aan bod komen. Dit wordt bewerkstelligd door een budget te reserveren van €750 miljoen.

De precieze invulling hiervan is nog niet bekend. Dit heeft namelijk effect op de regelgeving van de subsidie en zal tijdig worden uitgewerkt voor de openstelling van de SDE++ in 2023.

Verlenging Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie liep oorspronkelijk tot en met studiejaar 2021-2022, maar wordt nu toch verlengd voor studiejaar 2022-2023.

Dit is inmiddels tot uitvoering gebracht door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Begin deze maand publiceerde zij de verlenging van de subsidieregeling Praktijkleren tot 2023 in de Staatscourant. Daarbij is de subsidieregeling ook verbreed: het onderdeel gezondheidszorg, gedrag en maatschappij van duale of deeltijd Hbo-opleidingen is aan de regeling toegevoegd.

De verlenging biedt zekerheid aan erkende leerbedrijven die voor meerdere jaren studenten in het eigen bedrijf opleiden. Vanzelfsprekend zijn de gevolgen ook voor scholen en studenten positief.

Subsidie aanvragen of informatie?

Wil je meer weten over een van bovenstaande regelingen, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee welke subsidies voor jou interessant zijn.