Openstelling SDE++ start paar weken later en uitsluiting biomassa

De openstelling van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) die voor dit najaar gepland was, wordt met een aantal weken uitgesteld.
Daarnaast heeft het kabinet besloten om een temperatuureis op te nemen in de SDE++. Dit heeft tot gevolg dat de inzet van houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte uitgesloten wordt binnen de SDE++-regeling.

10 juni 2021

SDE++ uitgestelde openstelling regeling

De openstelling welke was gepland van 21 september tot en met 14 oktober 2021, wordt nu 5 oktober tot en met 11 november 2021, aldus staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De provincies en gemeenten hebben aangegeven dat er met de eerder voorziene openstellingsdata te veel druk zou komen te staan op de vergunningverlening van veel wind- en zonprojecten. Met de openstelling in september, zou de zienswijzeperiode van deze vergunningaanvragen in de zomerperiode vallen en dat is niet wenselijk met het oog op een goede procesparticipatie.

Daarom is nu besloten om de openstelling later te starten, namelijk op 5 oktober 2021. Daarnaast wordt de totale openstelling met enkele dagen verlengd in verband met de herfstvakantie. De openstelling sluit op 11 november 2021.

Yeşilgöz-Zegerius laat verder weten ernaar te streven om voor de zomer de onderliggende regelgeving voor de nieuwe openstelling van de SDE++ te publiceren. Voor bepaalde open te stellen nieuwe technieken is echter nog wel de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig.

Uitsluiting houtige biomassa

Het kabinet gaat zo snel mogelijk als haalbaar en betaalbaar is, stoppen met houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte. Het is namelijk een tijdelijke brandstof voor het produceren van warmte en het ontwikkelen van warmtenetten.

Omdat er een keerzijde aan het gebruik van biomassa zit, heeft het kabinet in het duurzaamheidskader biogrondstoffen de ambitie uitgesproken om, zo snel als dat mogelijk is, de afgifte van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte te stoppen. Zo sluit het kabinet zo dicht mogelijk aan bij de wens van de Tweede Kamer. Gevolg is dat dit het halen van de klimaatdoelen wel lastiger maakt.