Openstelling SDE++ najaar 2021 officieel gepubliceerd

De najaarsronde 2021 van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd. Er zijn ten opzichte van de vorige openstelling nieuwe categorieën toegevoegd.

14 juli 2021

SDE ++

SDE++-subsidie kan verstrekt worden voor:

  • de productie van hernieuwbare elektriciteit aan een producent van hernieuwbare elektriciteit, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de productie van hernieuwbaar gas aan een producent van hernieuwbaar gas om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van dit hernieuwbare gas en de relevante gemiddelde marktprijs van gas geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de productie van hernieuwbare warmte aan een producent van hernieuwbare warmte om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze hernieuwbare warmte en de relevante gemiddelde marktprijs van warmte geheel of gedeeltelijk te compenseren;
  • de vermindering van broeikasgas aan een producent die een productie-installatie voor de vermindering van broeikasgas in stand houdt, om gedurende een bepaalde periode het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van deze vermindering van broeikasgas en de gemiddelde kostprijs van uitstoot van broeikasgas geheel of gedeeltelijk te compenseren.

Het subsidiebedrag wordt per productiecategorie in een ministeriële regeling bepaald en is op jaarbasis variabel.

Nieuw toegevoegde categorieën

Een selectie van de nieuw toegevoegde categorieën voor deze openstelling:

  • PVT met warmtepomp: een PVT-systeem is een combinatie van een traditioneel zonnepaneel en een zonnecollector in één. Dit systeem is vaak gemonteerd op een schuin of plat dak en levert elektriciteit en warmte;
  • CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw: de CO2 kan zelf geproduceerd worden met (gas)gestookte installaties (ketel of WKK) of ingekocht worden bij derden. De ingekochte CO2 is dan afkomstig van een industriële installatie die CO2 afvangt. De glastuinbouw gebruikt CO2 om de CO2-concentratie in de kas te verhogen. Dit stimuleert de groeisnelheid en opbrengst van planten, groenten en vruchten;
  • CO2-arme productie – geavanceerde hernieuwbare brandstoffen: in de SDE++ 2021 is een aantal categorieën opengesteld specifiek voor transport van geavanceerde hernieuwbare (schone) brandstoffen op de Nederlandse markt.

Budget van 5 miljard beschikbaar

Er is voor de najaarsronde van 2021 een budget van € 5 miljard beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend van 5 oktober 2021 (9.00 uur) tot en met 11 november 2021 (17.00 uur). Doordat op volgorde van binnenkomst wordt beschikt, hebben aanvragers met een relatief kosteneffectief project meer kans dat er nog voldoende budget beschikbaar is voor hun project. Zodoende wordt het beschikbare budget efficiënt besteed. De verschillende technologieën zijn in groepen ingedeeld op basis van hun fasebedrag. Voor iedere groep geldt een andere openstellingsdatum:

Aanvragen?

Wil jij SDE ++ aanvragen? Neem dan met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken.