Openstelling 2019 ESF Duurzame Inzetbaarheid

6 februari 2019

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen vindt plaats in het 2e kwartaal van 2019. Met de regeling kunt u tot € 12.500 subsidie ontvangen voor een advies en/of implementatietraject van een externe adviseur gericht op duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Wilt u dat uw werknemers tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk zijn? Met deze subsidie kunt u een project starten gericht op de sociale en gezondheidsmatige aspecten van duurzame inzetbaarheid, met als eindresultaat duurzaam inzetbare werknemers.

Subsidie

De te ontvangen subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 12.500,00. De door de adviseur in rekening gebrachte subsidiabele kosten voor een project moeten minimaal € 12.000 bedragen.

Subsidiabele activiteiten

U kunt subsidie ontvangen voor de inzet van een externe adviseur voor een advies en/of implementatietraject gericht op duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Een project dient gericht te zijn op een of meer van onderstaande thema’s:

Het bevorderen van gezond en veilig werken, bijvoorbeeld:
– het bevorderen van een gezondere leefstijl;
– het terugdringen van werkdruk;
– preventie van werkstress (terugdringen van agressie en geweld en ongewenst gedrag).

Het bevorderen van een leercultuur voor werknemers, bijvoorbeeld:
– inventariseren van ontwikkelbehoeften van werknemers;
– in kaart brengen van leermogelijkheden voor de werknemers;
– implementeren van ‘learning on the job’.

Het stimuleren van interne mobiliteit van werknemers, bijvoorbeeld:
– implementatie van functie- of taakroulatie;
– bewustwording creëren bij werknemers over doorgroeimogelijkheden;
– aanbieden van ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie.

Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, bijvoorbeeld:
– nieuwe werktijdenregeling implementeren;
– betrekken van werknemers bij opstellen van werkafspraken;
– autonomie voor werknemers bij het inrichten van hun eigen werk.

De aanvraag

Het aanvraagtijdvak loopt van 8 april 9:00 uur tot en met 12 april 17:00 uur 2019. Na het indienen van de aanvragen zal de volgorde van afhandeling middels loting worden bepaald; het tijdstip van indienen is dus niet bepalend. Per onderneming of instelling kunt u maximaal één aanvraag indienen.
Als uw aanvraag wordt gehonoreerd is uw project subsidiabel. U heeft na ontvangst van de
beschikking maximaal twaalf maanden de tijd om het project uit te voeren.

Advies

Overweegt u om binnen uw organisatie aan de slag te gaan met Duurzame inzetbaarheid? Of bent u al druk bezig met een project en vraagt u zich af of hiervoor subsidiemogelijkheden zijn? Wij kunnen u vrijblijvend en kosteloos een inschatting geven van de subsidiemogelijkheden voor uw project.

Wilt u meer informatie over de regeling ESF Duurzame inzetbaarheid of bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met DIRECTION subsidieadviseurs via 0341- 560907 of per e-mail info@direction.nl.

 

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.