OP Oost: 1,2 miljoen euro extra budget

Voor de ondersteuning van ontwikkelingsprojecten is ongeveer €1,2 miljoen beschikbaar gesteld.

7 oktober 2021

Verhoging budget

Het deelplafond voor ontwikkelingsprojecten die ten goede komen aan Gelderland is verhoogd van € 14.191.455 naar € 14.963.017, en het deelplafond voor ontwikkelingsprojecten die ten goede komen aan Overijssel is verhoogd van € 7.641.552 naar € 8.069.350. Aanvragen voor beide plafonds kunnen nog worden ingediend tot en met 31 december 2021.

OP Oost

OP Oost is de afkorting voor het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland. Het gaat bij deze subsidies om de toedeling van middelen uit het zogeheten React-EU programma.

Subsidie

Met deze subsidie stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Subsidie kan worden aangevraagd door twee of meer van elkaar onafhankelijke instanties die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst en waarvan ten minste één instantie een mkb-onderneming is. De subsidie bedraagt ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 600.000 tot maximaal € 5.000.000 per aanvraag.

OP-Oost aanvragen?

Neem met ons contact op om de mogelijkheden te bespreken.