Nieuw programmaperiode EFRO 2021-2027

De eerste openstelling van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) is gepland op 15 september 2022.

23 juni 2022

EFRO

In het kader van de openstelling maakten Overijssel en Gelderland het EFRO-programma met een budgetomvang van € 126 miljoen. De inzet is om met dit geld slimme en groene investeringen in de regionale economie te versterken.

EFRO Oost is zowel een innovatieprogramma als een samenwerkingsprogramma. Door innovatie in het mkb te stimuleren en het stimuleren door samenwerking van mkb-ers onderling, met grote bedrijven en met kennisinstellingen.

Ten opzichte van het vorige programma, 2014-2020, zijn er in dit programma meer mogelijkheden voor demonstratieprojecten (innovaties gericht op hogere TRL’s) en het groene deel (voorheen Koolstofarm) richt zich meer op de energietransitie.

Specifieker gedefinieerd als ‘hernieuwbare energiebronnen en slimme energiesystemen’. Hoe hoger het TRL (Technology Readiness Level) level, hoe dichter je bij het op de markt brengen van jouw innovatie zit.

Openstelling 2022

De beide provinciebesturen van Gelderland en Overijssel hebben het programma al goedgekeurd, evenals het Ministerie van Economisch Zaken. Het ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie.
Bij een positief besluit is de eerste openstelling gepland op 15 september 2022.
Deze openstelling is bedoeld voor marktgerichte innovaties (lagere TRL) voor zowel prioriteit 1. ‘een slimmer Europa’ als Prioriteit 2 ‘een groener Europa’.

De eerste openstelling voor demonstratieprojecten volgt eind 2022 of begin 2023.  Hierna volgen nog regelmatig openstellingen door de jaren heen.