Nationale MIT 2021 gewijzigd

Met de al aangekondigde wijziging is de regeling verder in lijn gebracht met het vernieuwde innovatiebeleid. Landelijk is dat het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid in combinatie met de sleuteltechnologieënaanpak.

11 mei 2021

MIT-regeling 2021

Regionaal hebben veel provincies hun economisch beleid herijkt en zijn nieuwe Regionale Innovatie Strategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) opgesteld. Ook in de regionale MIT-regelingen zijn de missies en sleuteltechnologieën leidend.

Regionaal versus landelijk loket

Voor de MIT 2021 geldt dat men in principe een aanvraag bij één van de regionale loketten indient tenzij men niet terecht kan in de regio. Voor MIT-haalbaarheidsprojecten kan men (met uitzondering van aanvragen die passen binnen het subthema duurzame visserij en aquacultuur) zelfs alleen in de regio terecht. Bij de MIT R&D-samenwerking kunnen alleen de regio-overschrijdende projecten terecht in het landelijke RVO-loket.

Budgetten

Voor 2021 is in totaal € 66,05 miljoen beschikbaar voor de MIT, waarvan ‘slechts’ € 7,65 miljoen voor het zogenoemde landelijke vangnet. De rest is beschikbaar via de regionale MIT-regelingen. Voor de landelijke MIT-regeling gelden voor 2021 de volgende openstellingen en budgetten:

  • TKI-netwerkactiviteiten en TKI-innovatiemakelaars: open van 20 april tot en met 1 juli 2021, met een budget van € 2,2 miljoen;
  • MIT-haalbaarheidsprojecten: open van 20 april tot en met 9 september 2021, met een budget van € 400.000 (uitsluitend voor projecten die passen binnen het subthema duurzame visserij en aquacultuur);
  • MIT-kennisvouchers: open van 20 april tot en met 9 september 2021, met een budget van € 2 miljoen;
  • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten, open van 1 juni tot en met 9 september 2021, met een budget van € 3.055.625 (waarvan ten hoogste € 1.527.812 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten meer dan € 571.428 bedragen).

Aanvragen

Als je wilt weten of jouw project in aanmerking komt voor de MIT, neem dan contact met ons op.