Najaarsronde SDE+ open van 29 oktober tot en met 14 november 2019

15 juli 2019

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer op 10 juli 2019 geïnformeerd over de openstelling van de najaarsronde 2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Najaarsronde 2019

De najaarsronde 2019 wordt in drie fases van een week opengesteld van 29 oktober tot en met 14 november 2019. Er is wederom €5 miljard beschikbaar voor deze ronde.

De najaarsronde 2019 is ten opzichte van de voorjaarsronde op enkele punten gewijzigd. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.

Elektriciteit uit zonnepanelen (zon-PV)

Aangezien de kostprijsdaling voor zon-PV blijkt door te zetten, zijn de maximale basisbedragen voor alle zon-PV categorieën in de najaarsronde lager ten opzichte van de voorjaarsronde 2019. Het gaat om dalingen tussen de 2% en 5%.

Transportindicatie netbeheerder voor elektriciteitsproducenten

Het huidige elektriciteitsnet staat al onder druk om alle bestaande projecten de komende jaren te realiseren. Nieuwe projecten zullen dit verder problematiseren.

Wanneer u een SDE+-aanvraag najaar 2019 wilt indienen, moet u daarom een transportindicatie van de netbeheerder meesturen waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. Aan het betreffende formulier wordt momenteel nog gewerkt; het is nog niet beschikbaar.

Model toestemming locatie-eigenaar

Wanneer u geen eigenaar bent van de beoogde productielocatie, bent u verplicht om een verklaring met daarin toestemming van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. Met ingang van de SDE+ najaarsronde 2019 dient u hiervoor het uniforme toestemmingsformulier ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ te gebruiken.

Aan het betreffende formulier wordt momenteel nog gewerkt; het is nog niet beschikbaar.

SDE++

Dit is het laatste jaar waarin de SDE+ in haar huidige vorm wordt opengesteld.

Vanaf 2020 richt de koers van de verbrede SDE+ (oftewel de SDE++) zich volledig op CO2-reductie, om daarmee bij te dragen aan de doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030. In lijn met het klimaatdoel, de bredere afspraken uit het Klimaatakkoord en de beschikbare middelen in 2020-2030 zal het verplichtingenbudget in de komende jaren wel dalen ten opzichte van 2019. Daarom wordt overwogen om de SDE++ ook maar één keer per jaar open te stellen; vermoedelijk rond de zomer. Over de vormgeving en het verplichtingenbudget per 2020 belooft Wiebes de Tweede Kamer aan het eind van 2019 te informeren.

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.