Mogelijk in 2019 al verruiming van de WBSO

12 november 2018

Onlangs maakte de Tweede Kamer bekend het percentage van de tweede schijf van de WBSO in 2020 te verruimen met 2% ( van 14% naar 16%). De regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen deze verruiming al in 2019. De Tweede Kamerleden Kees Verhoeven van D66 en Eppo Bruins van de ChristenUnie gaan daar donderdag een motie over indienen tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Kees Verhoeven en Eppo Bruins hebben het Financieel Dagblad laten weten dat de coalitiepartners VVD en CDA het plan steunen.

Met deze verruiming krijgen innovatieve ondernemers een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk (S&O). De verruiming is onderdeel van het pakket aan fiscale maatregelen dat onlangs is overeengekomen omdat de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft.

Met het voorstel van D66 en ChristenUnie is een bedrag van € 76 miljoen gemoeid. Doordat in 2015 en 2017 niet het hele WBSO-budget is besteed, kan dit bedrag gehaald worden uit het budget van € 107 miljoen dat nog beschikbaar is voor innovatie.

Twee schijven
De WBSO kent twee schijven. In de eerste schijf kunnen ondernemers 32% van hun S&O-uitgaven tot en met € 350.000 aftrekken van de loonbelasting. Voor alle S&O-uitgaven boven deze grens is er schijf twee, waarin nu nog 14% van de innovatiebestedingen fiscaal aftrekbaar is.

 

Nieuws: Gerelateerd

Blijf op de hoogte met onze subsidienieuwsbrief