MIT in gewijzigde vorm open vanaf 13 april

De regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zal binnenkort worden gewijzigd.

19 januari 2021

Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) vanaf 13 april 2021

Provincie Zuid-Holland komt als eerste met de aankondiging van de gewijzigde MIT-regeling. Deze wijzigingen vloeien voort uit landelijke afspraken en hebben dan ook betrekking op zowel de nationale MIT-regeling als de regionale varianten daarvan.

Vanaf 2021 zal de MIT-regeling aansluiten bij het missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Er volgt een document waarin wordt aangegeven bij welk missiethema een subsidieaanvraag vanaf 2021 dient aan te sluiten. Wat niet gewijzigd wordt is de definitie van een haalbaarheidsonderzoek, het maximaal aan te vragen bedrag en de overige subsidievoorwaarden.

Er wordt naar gestreefd het subsidieplafond 2021 voor de haalbaarheidsprojecten op 13 april 2021 open te stellen. Naast een gewijzigde regeling zal er ten slotte ook een gewijzigd E-formulier en format projectplan worden gepubliceerd. Deze wordt naar verwachting maximaal vijf weken voor de openstellingsdatum gepubliceerd.